Tư vấn ISO 3834 và Hệ thống quản lý chất lượng hàn

10:35 | 13/07/2014

Vấn đề về quản lý chất lượng trong hàn

Ngày nay trên thế giới việc trao đổi hàng hóa giữa khách hàng với nhà cung cấp sản phẩm ở các nước khác nhau đã càng trở nên dễ dàng. Do đó, cần có hệ thống chứng nhận khả năng tin cậy của công ty/hãng sản xuất về sản phẩm của mình làm ra đạt được chất lượng cần thiết.

Nếu một công ty nào muốn thắng được đối thủ cạnh tranh trên thị trường quốc tế thì nó phải giải quyết tốt nhất về Tam giác: Chất lượng – Giá cả - Thời gian giao hàng.

Theo ISO 9000:2000 hệ thống quản lý chất lượng được mô tả: đó là hệ thống quản lý và kiểm tra cơ sở bằng đánh giá chất lượng. Nhiệm vụ chính của các phương pháp quản lý khác nhau là hoàn tất thỏa mãn khách hàng.

                Công ty phải chế tạo các sản phẩm đạt các yêu cầu sau:

 • Sử dụng tốt.
 • Thỏa mãn mong đợi của khách hàng.
 • Đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn
 • Phù hợp với yêu cầu quốc gia và luật pháp quốc tế.
 • Giá cả chấp nhận được

                Để đạt được các mục tiêu này, công ty/ hãng phải tổ chức hợp lý, liên kết các yếu tố kỹ thuật, hành chính và con người lại với nhau, có như vậy mới ảnh hưởng tốt đến chất lượng sản phẩm.

Hàn là “quá trình đặc biệt”. Do đó, chất lượng quá trình như vậy cần được chứng thực (validate). Như vậy, chỉ áp dụng ISO 9000 thì chưa đủ. Vì vậy, ISO 3834 – “Các yêu cầu về chất lượng trong hàn nóng chảy vật liệu kim loại”  ra đời, với mục đích chính là hướng dẫn cách tiếp cận quá trình sản xuất hàn để chủ động quản lý chất lượng của sản phẩm hàn cả ở trong phân xưởng cũng như ở ngoài công trường.

 

Nội dung của ISO 3834

                ISO 3834 được phát triển để xác định tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm hàn và những yếu tố này cần được kiểm soát trong tất cả các giai đoạn: trước, trong và sau khi hàn.

                ISO 3834 được chia ra làm 6 phần:

 • ISO 3834-1:2005, Tiêu chuẩn để lựa chọn mức độ thích hợp của các yêu cầu về chất lượng
 • ISO 3834-2:2005, Các yêu cầu về mức độ chất lượng toàn diện
 • ISO 3834-3:2005, Các yêu cầu về mức độ chất lượng tiêu chuẩn
 • ISO 3834-4:2005, Các yêu cầu về mức độ chất lượng cơ bản
 • ISO 3834-5:2005, Các tiêu chuẩn áp dụng trong hàn (không đầy đủ)
 • ISO/TR 3834-6:2007, Hướng dẫn thực hiện ISO 3834
Không có bình luận.

GỬI BÌNH LUẬN

 
 
 
  Tạo mã khác captcha
 

Tin khác

Video youtube

Hỗ trợ trực tuyến

 • Bộ phận tư vấn

  Bộ phận tư vấn
 • Bộ Phận Marketing

  Bộ Phận Marketing
 • Bộ Phận Kỹ thuật

  Bộ Phận Kỹ thuật
Hotline: Mr.Cẩm:0903212070 Ms.Phấn:0984435036 Mr.Việt: 0979046196 Mr Bình(Japanese): 0904585224