Menu

CTWEL thông báo tuyển Giám Sát, Foreman, thợ hàn, thợ lắp làm việc tại Trung Đông.

Thông tin đơn hàng cụ thể như sau:

Tin liên quan