0984.435.036 / 024.35578563
Menu 0984.435.036

CTWEL thông báo tuyển Giám Sát, Foreman, thợ hàn, thợ lắp làm việc tại Trung Đông.

Thông tin đơn hàng cụ thể như sau:

Tin liên quan