0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Quy trình hàn nhôm theo tiêu chuẩn AWS D1.2

Quy trình hàn nhôm là một quy trình quan trọng trong sản xuất công nghiệp hiện nay, Việc Hàn nhôm được ứng dụng trong sản xuất Pack Pin của xe điện, Ứng dụng trong công nghiệp bán dẫn. Trong các tiêu chuẩn quy định về hàn Nhôm thì tiêu chuẩn AWS D1.2 là một tiêu chuẩn quan trọng để ứng dụng lập quy trình hàn nhôm.

Quy trình hàn nhôm theo tiêu chuẩn AWS D1.2

Phạm vi áp dụng của quy trình hàn nhôm theo tiêu chuẩn AWS D1.2

Tiêu chuẩn AWS D1.2 quy định về các yêu cầu chế tạo các liên kết hàn kết cấu với vật liệu Nhôm, Khi mà hợp đồng chế tạo chỉ định việc áp dụng theo tiêu chuẩn này.

Quy trình hàn nhôm theo tiêu chuẩn AWS D1.2 áp dụng với vật liệu nào?

Với vật liệu nhôm áp dụng trong tiêu chuẩn AWS D1.2 thì chia thành 7 nhóm vật liệu cơ bản.

Nhóm vật liệu nhôm M21

Nhóm vật liệu nhôm M21 trong tiêu chuẩn AWS D1.2 bao gồm các các hợp kim nhôm sau:

1060; 1100; 3003; ALclad 3003, 5005, 5050

Nhóm vật liệu nhôm M22

Nhóm vật liệu nhôm M22 trong tiêu chuẩn AWS D1.2 bao gồm các các hợp kim nhôm sau:

3004; ALclad 3004, 5052,5154, 5254, 5454, 5652

Nhóm vật liệu nhôm M23

Nhóm vật liệu nhôm M23 trong tiêu chuẩn AWS D1.2 bao gồm các các hợp kim nhôm sau:

6005; 6005A; 6061;ALclad 6061, 6063,6082, 6351

Nhóm vật liệu nhôm M24

Nhóm vật liệu nhôm M24 trong tiêu chuẩn AWS D1.2 bao gồm các các hợp kim nhôm sau:

2219

Nhóm vật liệu nhôm M25

Nhóm vật liệu nhôm M25 trong tiêu chuẩn AWS D1.2 bao gồm các các hợp kim nhôm sau:

5083; 5086;5456

Nhóm vật liệu nhôm M26

Nhóm vật liệu nhôm M26 trong tiêu chuẩn AWS D1.2 bao gồm các các hợp kim nhôm sau:

A201.0; 354.0; C355.0; 356.0; A356.0; 357.0; A357.0; 359.0; 443.0; A440.0; 514.0; 535.0

Nhóm vật liệu nhôm M27

Nhóm vật liệu nhôm M27 trong tiêu chuẩn AWS D1.2 bao gồm các các hợp kim nhôm sau:

7005

Vật liệu hàn theo quy định tiêu chuẩn AWS D1.2

Với quy trình hàn nhôm vật liệu hàn hay vật liệu bổ xung được chia thành 5 nhóm chính.

Nhóm vật liệu hàn F21 theo tiêu chuẩn AWS D1.2

Nhóm vật liệu hàn F21 bao gồm 4 loại vật liệu chính như sau:

ER1100; ER1188; R1100; R1188;

Nhóm vật liệu hàn F22 theo tiêu chuẩn AWS D1.2

Nhóm vật liệu hàn F22 bao gồm 10 loại vật liệu chính như sau:

ER5183; ER5356; ER5554; ER5556; ER5654; R5183; R5356; R5554; R5556; R5654;

Nhóm vật liệu hàn F23 theo tiêu chuẩn AWS D1.2

Nhóm vật liệu hàn F23 bao gồm 10 loại vật liệu chính như sau:

ER4010, ER4043, ER4047, ER4145,ER4643, R4010, R4043, R4047, R4145, R4643

Nhóm vật liệu hàn F24 theo tiêu chuẩn AWS D1.2

Nhóm vật liệu hàn F24 bao gồm 8 loại vật liệu chính như sau:

ER4009, R206.0, R357.0, R-A356.0, R-A357.0, R4009, R-C355.0, R4011

Nhóm vật liệu hàn F25 theo tiêu chuẩn AWS D1.2

Nhóm vật liệu hàn F25 bao gồm 2 loại vật liệu chính như sau:

ER2319, R2319

Quy trình hàn nhôm theo tiêu chuẩn AWS D1.2 áp dụng cho vị trí hàn nào?

Trong tiêu chuẩn hàn Nhôm thì sẽ áp dụng cho các mối hàn giáp mối dạng tấm, các mối hàn giáp mối dạng ống, Các mối hàn góc dạng tấm, các mối hàn góc dạng ống.

Việc quy trình hàn nhôm thực hiện ở từng vị trí hàn khác nhau thì thông thường sẽ phải thiện quy trình hàn khác nhau. Nhưng thường thì quy trình hàn ở vị trí khó sẽ có thể chứng nhận quy trình ở vị trí dễ hơn. Việc khoảng chấp nhận sẽ được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.

Trong hàn nhôm chúng ta có thể lấy một số ví dụ về vị trí hàn thường gặp dưới đây:

Quy trình hàn 1G cho hàn Nhôm theo tiêu chuẩn AWS D1.2

Quy trình hàn 1G cho hàn nhôm là quy trình hàn giáp mối ở vị trí nằm ngang hoặc quy trình hàn ống mà ống cố định mối hàn thực hiện ở vị trí nằm ngang.

Quy trình hàn 1G là quy trình hàn thường là dễ nhất trong hàn Nhôm vì vật liệu hàn sẽ được bổ xung từ phía trên của mối hàn.

Quy trình hàn 2G cho hàn Nhôm theo tiêu chuẩn AWS D1.2

Quy trình hàn 2G cho hàn nhôm là quy trình hàn giáp mối mà mặt mối hàn nằm đối diện với  thợ hàn và mối hàn nằm ngang, Hoặc trong hàn ống thì ống sẽ nằm thẳng đứng và mối hàn nằm ngang với thợ hàn.

Quy trình hàn 2G cho hàn Nhôm theo tiêu chuẩn AWS D1.2

 

Quy trình hàn 3G cho hàn Nhôm theo tiêu chuẩn AWS D1.2

Quy trình hàn 3G cho hàn nhôm là quy trình hàn giáp mối mà mặt mối hàn nằm đối diện với  thợ hàn và mối hàn thẳng đứng, Với hàn giáp mối Ống không quy định vị trí hàn 3G.

Quy trình hàn 4G cho hàn Nhôm theo tiêu chuẩn AWS D1.2

Ở vị trí hàn 4G là vị trí hàn ngửa của các mối hàn giáp mối tấm. Vị trí 4G là vị trí hàn khó. Khi mà trọng kim loại bổ xung tử dưới lên. Ảnh hưởng của trọng lực đòi hỏi thợ hàn phải làm chủ quá trình đông đặc mối hàn đẻ tránh cho mối hàn bị chảy mà vẫn đảm bảo độ ngấu của mối hàn.

Quy trình hàn 5G cho hàn Nhôm theo tiêu chuẩn AWS D1.2

Vị trí hàn 5G được áp dụng cho các mối hàn giáp mối các chi tiết ống ở vị trí nằm ngang và không quay. Với vị trí hàn 5G này thợ hàn sẽ phải thực hiện các tư thể hàn ngang, Hàn leo và hàn ngửa.

Để thực hiện quy trình hàn 5G thì yêu cầu về thợ hàn thường là cao hơn so với quy trình hàn 1G hay 2G.

Quy trình hàn 6G cho hàn Nhôm theo tiêu chuẩn AWS D1.2

Quy trình hàn ở ví trí 6G là quy trình hàn áp dụng cho mối hàn giáp mối ống mà trục của ống nằm cố định ở vị trí 45 độ.

Vị trí hàn 6G là vị trí hàn khó nhất trong hàn nhôm. Đòi hỏi thợ hàn phải được đào tạo và luyện tập hơn những vị trí hàn khác.

Thử nghiệm nào sẽ thực hiện khi thực hiện quy trình hàn Nhôm theo tiêu chuẩn AWS D1.2

Khi thử nghiệm quy trình hàn nhôm thì thường sẽ thực hiện một số thử nghiệm như kiểm tra bằng mắt, Kiểm tra kéo , kiểm tra uốn

Thường với những mối hàn giáp mối tấm sẽ thực hiện kiểm tra theo hình dưới đây:

Khi hàn Nhôm thì mối hàn giáp mối tấm sẽ thực hiện kiểm tra theo bảng như trên

Thường với những mối hàn giáp dạng ống sẽ thực hiện kiểm tra theo hình dưới đây:

Khi hàn Nhôm thì mối hàn giáp mối ống tải trọng tĩnh sẽ thực hiện kiểm tra theo bảng như trên

Các bước thiết lập quy trình hàn WPS nhôm theo tiêu chuẩn AWS D1.2 tại CTWEL

Bước 1- Tiếp nhận thông tin đầu vào của quy trình hàn Nhôm theo tiêu chuẩn AWS D1.2

Bước 2- Xác định số lượng quy trình hàn Nhôm theo tiêu chuẩn AWS D1.2 cần lập để thỏa mãn yêu cầu của dự án hoặc công việc cụ thể.

Bước 3- Lập bản quy trình hàn Nhôm sơ bộ

Bước 4- Cung cấp thông tin với khách hàng và xác định vai trò từng bên trong việc xây dựng quy trình hàn Nhôm theo tiêu chuẩn AWS D1.2.

Bước 5- Chạy quy trình hàn Nhôm theo tiêu chuẩn AWS D1.2

Bước 6- Thử nghiệm đánh giá quy trình hàn Nhôm theo tiêu chuẩn AWS D1.2

Bước 7- Lập và phê duyệt quy trình hàn Nhôm theo tiêu chuẩn AWS D1.2

CTWEL là một trong những đơn vị uy tín trong lĩnh vực đào tạo và cung cấp dịch vụ về hàn tại Việt Nam. Quy trình hàn tại CTWEL được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và được các kỹ sư hàn giàu kinh nghiệm xây dựng.

Để CTWEL có thể hỗ trợ quý khách hàng tốt hơn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Tổng giám đốc: Lê Huy Cẩm (Mr)- Mobile: 0903212070 - Email: camlh@ctwel.com

Phụ trách kỹ thuật: Hoàng Văn Nhuần (Mr)- Mobile:  : 0902556188 - Email: nhuanhv@ctwel.com

Phụ trách kinh doanh: Phạm Thị Phấn (Mrs) - Mobile:: 0984-435-036 - Email: phanpt@ctwel.com

Văn phòng Hồ Chí Minh:

Phạm Chí Công (Mr.) - Mobile :  0917 752 088 - Email: congpc@ctwel.com

Văn phòng tại Mỹ : 

Le Hoang Son (Mr.)- Mobile : +1 682 683 8928 Email: sonle@ctwel.com

Tin liên quan