0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

SCWI- Senior Certified Welding Inspector là gì?

Giám sát hàn SCWI - Senior certified welding inspector  chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra, quản lý thanh tra viên hàn được chứng nhận (CWI) và Thanh tra viên hàn được chứng nhận (CAWI), đưa ra các quy trình kiểm tra, giải thích các phương pháp hàn, tiến hành kiểm toán các nhà cung cấp và dịch vụ. nhà cung cấp và đảm bảo tất cả công việc đã thực hiện và hồ sơ được lưu giữ tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan và nghĩa vụ hợp đồng.

Điều kiện đăng ký sát hạch SCWI là gì?

Để trở thành thanh tra hàn (Giám sát hàn) SCWI - Senior certified welding inspector , ứng viên cần phải đáp ứng cả điều kiện tiên quyết về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc, cũng như vượt qua hai kỳ thi bắt buộc.

Yêu cầu về trình độ học vấn khi sát hạch SCWI

 Không có yêu cầu về trình độ học vấn vì đây là những yêu cầu ngụ ý của chứng nhận trước đó (CWI) Các thông tin về CWI mong xem ở mục Sát hạch chứng chỉ CWI

Dịch vụ sát hạch chứng chỉ SCWI- Senior certified welding inspector được ủy quyền bởi AWS

Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc khi sát hạch SCWI

Được chứng nhận là CWI trong sáu năm: Bạn phải được chứng nhận là CWI tối thiểu sáu năm trong vòng tám năm gần đây nhất, bao gồm cả kinh nghiệm chuyên môn khi sử dụng nó.

15 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan: Bạn phải có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm làm việc trong ít nhất ba trong số các lĩnh vực sau:

  1. Thiết lập quy trình hàn
  2. Kiểm soát và giám sát liên quan đến kim loại cơ bản
  3. Có kinh nghiệm tương tự như thợ hàn hoặc thợ hàn tự động
  4. Kiểm tra bằng mắt các khuyết tật mối hàn
  5. Lập kế hoạch và giám sát công tác hàn sửa chữa
  6. Chuẩn bị các quy trình hàn
  7. Chứng nhận thợ hàn hoặc thợ vận hành máy hàn tự động.
  8. Áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến hàn
  9. Kỹ thuật vận hành đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng
  10. Dạy hàn hoặc các môn liên quan.

Thồng tin cơ bản về đề thi SCWI

Kỳ thi SCWI là một bài kiểm tra gồm 200 câu hỏi, với phần sách mở và phần sách đóng, mỗi phần kéo dài hai giờ. AWS tiến hành các kỳ thi thông qua kiểm tra trên máy tính (CBT) tại hơn Trung tâm khảo thí Prometric được chứng nhận bởi AWS.

Dữ liệu đang được cập nhật...