0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Tại sao phải gia hạn chứng chỉ SCWI- Senior Certified Welding Inspector?

Theo quy định của AWS chứng nhận SCWI- Senior Certified Welding Inspector  có hiệu lực 9 năm, yêu cầu gia hạn vào năm thứ 3 và thứ 6.

Quy định cụ thể về thời gian gia hạn chứng chỉ SCWI-Senior Certified Welding Inspector

Việc gia hạn yêu cầu phải làm việc liên tục trong các hoạt động liên quan và kinh nghiệm làm việc được ghi lại trong phần yêu cầu. Đơn xin gia hạn phải được gửi ít nhất 60 ngày trước ngày hết hạn nhưng có thể nộp trước tối đa 11 tháng. Nếu trễ, bạn sẽ được gia hạn thêm 60 ngày, trong thời gian đó chứng nhận được coi là "Đã hết hạn". Các đơn đăng ký sau thời gian này sẽ phải chịu phí hành chính trễ. Sau khi đáp ứng tất cả các yêu cầu gia hạn và thanh toán phí, chứng nhận sẽ được kích hoạt lại.

Hãy Liên hệ với CTWEL để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về gia hạn đăng ký

Gia hạn chứng chỉ SCWI- Senior Certified Welding Inspector như thế nào?

Đơn xin gia hạn với thông tin xác thực kiểm tra bổ sung dành cho tất cả giám sát hàn được chứng nhận của AWS (CWI-Certified Welding Inspector) và giám sát hàn CWI-Senior Certified Welding Inspector. Chứng thực ghi lại kiến thức, kỹ năng hoặc khả năng bổ sung của một cá nhân.

Dịch vụ gia hạn chứng chỉ SCWI- Senior Certified Welding Inspector của đại lý AWS

Chứng nhận lại SCWI- Senior Certified Welding Inspector sau 9 năm

Tùy chọn chứng nhận lại như sau:

  • Chứng nhận lại bằng cách tham gia các kỳ thi SCWI ban đầu.
  • Tái chứng nhận bằng cách có sự chứng thực được ủy ban phê duyệt trong chín năm chứng nhận trước đó.
  • Tái chứng nhận bằng cách đạt đủ số giờ phát triển chuyên môn (PDH) trong chín năm chứng nhận trước đó.
  • Tái chứng nhận bằng cách tham gia Hội thảo tái chứng nhận AWS kéo dài 9 năm trước ngày chứng nhận hết hạn.

Chứng nhận lại SCWI bằng bài kiểm tra

Kỳ thi SCWI bao gồm hai phần:

- Phần sách đã đóng

- Phần sách mở

Mỗi phần kéo dài trong hai giờ. Để vượt qua, ứng viên phải đạt ít nhất 72%, đáp ứng thành công các yêu cầu của SCWI như được nêu trong B5.1:2013-AMD1.

Dữ liệu đang được cập nhật...