0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Chứng chỉ giám sát CWI (Certified Welding Inspector) là một chứng chỉ quốc tế hiệp hội hàn mỹ AWS chứng nhận cho các cá nhân có năng lực và kinh nghiệm giám sát các công việc hàn. Chứng chỉ giám sát CWI này được công nhận bởi hiệp hội hàn mỹ và trên thế giới và là một dấu hiệu chứng minh chuyên môn trong lĩnh vực hàn.

Dịch vụ sát hạch cấp chứng chỉ CWI theo AWS của CTwel.

Lợi ích khi tham gia sát hạch cấp chứng chỉ giám sát CWI theo AWS

Tham gia sát hạch cấp chứng giám sát CWI theo AWS mang lại cho người lao động các lợi ích sau:

 • Được đánh giá năng lực giám sát hàn theo tiêu chuẩn quốc tế của AWS.
 • Được cấp chứng giám sát CWI theo AWS, là một tài liệu quan trọng để chứng minh năng lực giám sát hàn của người lao động.
 • Tăng cơ hội thăng tiến trong công việc.
 • Tạo điều kiện để tham gia các dự án hàn quốc tế.

Tham gia sát hạch cấp chứng giám sát CWI theo AWS mang lại các lợi ích cho tổ chức, công ty và doanh nghiệp:

 • Khi có nhân viên được đánh giá CWI trong tổ chức thì năng lực giám sát hàn của tổ chức tăng lên.
 • Doanh nghiệp nâng cao thương hiệu doanh nghiệp khi sử dụng các cá nhân được các tổ chức AWS công nhận và đánh giá.
 • Chứng chỉ CWI được cấp bởi AWS là một phần quan trọng khi tham gia đấu thầu các dự án quốc tế.
 • Chứng minh với khách hàng về quá trình đảm báo chất lượng công việc hàn với sự tham gia của các nhân lực chất lượng đã được cấp chứng chỉ CWI.

Điều kiện để cấp chứng chỉ giám sát CWI theo AWS

Để đủ điều kiện tham gia sát hạch cấp chứng giám sát CWI theo AWS, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có đủ sức khỏe theo quy định của AWS, Kỹ thuật viên sẽ phải cung cấp chứng nhận kiểm tra mắt có xác nhận của bác sỹ mắt phù hợp.
 • Hoàn thành các khóa đào tạo trước khi thi chứng chỉ nếu cần.

Với yêu cầu về kinh nghiệm thì các ứng viên có thể tham khảo bảng sau:

Trình độ giao dục tối thiểu để cấp chứng chỉ CWI Kinh nghiệm tối thiểu

Có bằng đại học hoặc cao hơn về kỹ sư hàn hoặc công nghệ hàn đào tạo tối thiểu trong 4 năm.

Tối thiểu một(01) năm kinh nghiệp trong công việc về hàn

Bằng cao đẳng hoặc cao hơn về công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật hoặc khoa học vật lý liên quan đến hàn hoặc không liên quan đến hàn - đào tạo tối thiểu trong 3 năm

Tối thiểu hai (02) năm kinh nghiệp trong công việc về hàn

Các khóa học Kỹ thuật/Kỹ thuật có thể áp dụng cho bằng Cử nhân trở lên về Hàn - đào tạo tối thiểu trong 2 năm

Tối thiểu ba (03) năm kinh nghiệp trong công việc về hàn

Các khóa học Thương mại/Dạy nghề - thay thế tối đa một (1) năm cho các khóa học đã hoàn thành thành công

Tối thiểu bốn (04) năm kinh nghiệp trong công việc về hàn

Bằng tốt nghiệp trung học hoặc bằng tốt nghiệp tương đương trung học được phê duyệt

Tối thiểu năm (05) năm kinh nghiệp trong công việc về hàn

Tốt nghiệp Trung học cơ sở

Tối thiểu chín (09) năm kinh nghiệp trong công việc về hàn

Chưa tốt nghiệp trung học cơ sở

Tối thiểu mười hai (12) năm kinh nghiệp trong công việc về hàn

Quy trình sát hạch cấp chứng chỉ giám sát CWI theo AWS của CTWEL

Quy trình sát hạch cấp chứng chỉ giám sát CWI theo AWS của CTWEL bao gồm các bước sau:

 1. Đăng ký sát hạch: Người tham gia sát hạch có thể đăng ký trực tiếp tại trung tâm hoặc đăng ký qua website của CTWEL.
 2. Lệ phí sát hạch: Lệ phí sát hạch được tính theo từng loại chứng chỉ và được thông báo cụ thể tới từng ứng viên.
 3. Kiểm tra hồ sơ: CTWEL sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký của người tham gia sát hạch để đảm bảo người tham gia đáp ứng các điều kiện để tham gia sát hạch.
 4. Tư vấn: CTWEL dựa vào hồ sơ đầu vào của từng ứng viên sẽ tiến hành tư vấn theo hai hướng:
  • Ứng viên sẽ tiến hành thi sát hạch khi các yếu tố về kinh nghiệm và kiến thức phù hợp với chứng chỉ CWI.
  • Ứng viến có thể tham giá khóa học nâng cao năng lực trước khi thực hiện thi chứng chỉ nếu đánh giá về kỹ năng và kiến thức chưa đạt yêu cầu của chứng chỉ CWI.
 5. Sát hạch: Sát hạch được thực hiện theo các quy định của AWS. Người tham gia sát hạch sẽ được thực hiện các bài thi về lý thuyết và thực hành. Tất cả phần sát hạch thực hiện theo quy định của AWS, Ctwel chỉ thực hiện các bài sát hạch theo quy trình của AWS.
 6. Cấp chứng chỉ CWI: Người tham gia sát hạch đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng giám sát CWI theo AWS.

 

 • Lịch thi CWI

  Ngày đăng: 10/01/2024
  Lịch thi chứng chỉ CWI-certified welding inspector năm 2024 đã được duyệt bởi AWS. Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ Hotline: 024.35578563