0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Chứng chỉ giáo viên hàn CWE-Certified Welding Educator theo AWS là gì?

Chứng chỉ CWE-Certified Welding Educator là một chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế được cấp bởi Hiệp hội hàn Hoa Kỳ (AWS). Chứng chỉ này chứng nhận rằng người sở hữu có đủ kiến thức và kỹ năng để giảng dạy các khóa học hàn.

Đại lý ủy quyền CTWEL là một trung tâm đào tạo và cấp chứng chỉ hàn được ủy quyền của AWS tại Việt Nam. CTWEL cung cấp các khóa đào tạo và thi sát hạch chứng chỉ CWE theo tiêu chuẩn của AWS.

Sát hạch và gia hạn chứng chỉ giáo viên hàn CWE-Certified Welding Educator theo AWS

Điều kiện để tham dự sát hạch chứng chỉ giáo viên hàn CWE-Certified Welding Educator

Trình độ học vấn: Ứng viên phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Kinh nghiệm làm việc: Ứng viên cần có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vai trò liên quan đến tiêu chuẩn hàn, chẳng hạn như:

  • Sản xuất: Lập kế hoạch và kiểm soát vật liệu, quy trình và hoạt động hàn.
  • Xây dựng: Có kinh nghiệm hàn, chế tạo và lắp dựng các mối hàn.
  • Kiểm tra: Chuyên môn trong việc phát hiện và đo lường các bất liên tục của mối hàn và đánh giá các yêu cầu chế tạo.
  • Sửa chữa: Có kinh nghiệm sửa chữa các mối hàn bị lỗi.

Lưu ý: Yêu cầu kinh nghiệm tối đa hai năm có thể được đáp ứng thông qua kinh nghiệm giảng dạy liên quan và có tài liệu phù hợp.

Nội dung sát hạch chứng chỉ giáo viên hàn CWE- Certified Welding Educator

Để đạt được Chứng chỉ CWE, thí sinh phải vượt qua hai trong ba kỳ thi CWI:

Phần A - Kiến thức cơ bản: Bài kiểm tra gồm 150 câu hỏi này bao gồm các chủ đề như thử nghiệm phá hủy, an toàn hàn, luyện kim, hiểu các ký hiệu hàn, v.v.

Phần B - Thực hành: Bài kiểm tra thực hành này kiểm tra khả năng áp dụng WPS và PQR của bạn, sử dụng các công cụ kiểm tra và thực hiện các mối hàn cần thiết.

Điều kiện quan trọng: Thí sinh phải đạt ít nhất 60% điểm trong mỗi bài thi để vượt qua.

Xin lưu ý rằng để đăng ký đồng thời cả chứng chỉ CWE và CWI, thí sinh phải nộp Đơn đăng ký thi CWI/CWE đã hoàn thành và biểu mẫu Chứng chỉ Giảng viên hàn CWE cùng nhau.

Gia hạn chứng chỉ giáo viên hàn CWE-Certified Welding Educator

Chứng chỉ giáo viên hàn CWE có giá trị trong bốn năm. Để gia hạn, bạn phải hoàn thành đơn đăng ký gia hạn chứng chỉ giáo viên hàn CWE và xác nhận hai năm hoạt động đào tạo hàn hoặc các hoạt động liên quan, như được xác định trong AWS QC5, trong thời gian chứng nhận của bạn.

Chứng nhận lại chứng chỉ giáo viên hàn CWE - Certified Welding Educator

Chứng chỉ giáo viên hàn CWE không yêu cầu chứng nhận lại.

Chứng chỉ giáo viên hàn CWE-Certified Welding Educator là một chứng chỉ nghề nghiệp quan trọng cho các giảng viên hàn. Với chứng chỉ này, các giảng viên hàn có thể chứng minh năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của mình, từ đó tăng cơ hội nghề nghiệp và thu nhập.

Đặc điểm của chứng chỉ giáo viên hàn CWE do đại lý CTWEL cấp

Chứng chỉ CWE-Certified Welding Educator do đại lý CTWEL cấp có các đặc điểm sau:

  • Được cấp bởi Hiệp hội hàn Hoa Kỳ (AWS), một tổ chức quốc tế uy tín trong lĩnh vực hàn.
  • Được thiết kế theo tiêu chuẩn của AWS, đảm bảo chất lượng và tính cập nhật.
  • Được tổ chức thi sát hạch bởi CTWEL, một trung tâm đào tạo và cấp chứng chỉ hàn được ủy quyền của AWS tại Việt Nam.

Với những đặc điểm này, chứng chỉ CWE-Certified Welding Educator do đại lý CTWEL cấp là một chứng chỉ nghề nghiệp uy tín, được công nhận trên toàn thế giới.

 

Dữ liệu đang được cập nhật...