0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Chứng chỉ kỹ sư hàn CWEng - Certified Welding Engineer là gì?

CWEng - Certified Welding Engineer: Quản lý sự tương tác giữa kỹ năng và khoa học trong hàn

Kỹ sư hàn được chứng nhận là một chuyên gia lành nghề, người kết hợp các nguyên tắc kỹ thuật hàn để tạo ra các cấu trúc, bộ phận hoặc sản phẩm hàn chắc chắn, hiệu quả. Với sự hiểu biết sâu sắc về thiết kế, vật liệu, quy trình và yêu cầu chất lượng, họ cẩn thận lựa chọn và áp dụng các vật liệu, kỹ thuật phù hợp để đáp ứng các điều kiện cụ thể nêu trong bản vẽ, tiêu chuẩn và hợp đồng. Chuyên môn của họ quản lý sự tương tác giữa kỹ năng và khoa học trong thế giới hàn.

Sát hạch và gia hạn chứng chỉ kỹ sư hàn CWEng- Certified Welding Engineer

Lợi ích Chứng chỉ CWEng - Certified Welding Engineer được cấp bởi CTWEL một đại lý AWS

 • Duy trì năng lực chuyên môn và nghiệp vụ

Chứng chỉ CWEng chứng nhận rằng người sở hữu có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện các nhiệm vụ kỹ sư hàn, bao gồm thiết kế, thi công và kiểm tra mối hàn. Việc có chứng chỉ này giúp các kỹ sư hàn duy trì năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của mình, đáp ứng được các yêu cầu của công việc.

 • Thể hiện cam kết với chất lượng hàn

Chứng chỉ CWEng được cấp bởi Hiệp hội hàn Hoa Kỳ (AWS), một tổ chức quốc tế uy tín trong lĩnh vực hàn. Việc có chứng chỉ này thể hiện cam kết của các kỹ sư hàn với chất lượng hàn, góp phần đảm bảo an toàn và hiệu quả của các mối hàn.

 • Tăng cơ hội nghề nghiệp và thu nhập

Chứng chỉ CWEng được công nhận trên toàn thế giới. Việc có chứng chỉ này giúp các kỹ sư hàn tăng cơ hội nghề nghiệp và thu nhập. Các kỹ sư hàn có chứng chỉ CWEng có thể làm việc trong các lĩnh vực hàn khác nhau, bao gồm xây dựng, sản xuất, dầu khí, đóng tàu,... và có mức thu nhập cao hơn so với những kỹ sư hàn không có chứng chỉ.

Ngoài ra, chứng chỉ CWEng còn mang lại một số lợi ích khác cho các kỹ sư hàn, bao gồm:

 • Tăng sự tự tin trong công việc
 • Nâng cao khả năng thăng tiến trong nghề nghiệp
 • Tạo cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp

Với những lợi ích trên, có thể thấy rằng chứng chỉ CWEng là một chứng chỉ nghề nghiệp quan trọng cho các kỹ sư hàn.

Yêu cầu của Chứng chỉ CWEng - Certified Welding Engineer

Để có được chứng chỉ Kỹ sư hàn được chứng nhận (CWEng), ứng viên cần có sự kết hợp giữa trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc. Các yêu cầu tối thiểu là:

 • Cử nhân Khoa học hoặc bằng cấp cao hơn về kỹ thuật: Yêu cầu tối thiểu một (1) năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến hàn.
 • Cử nhân Khoa học hoặc cao hơn về công nghệ kỹ thuật: Yêu cầu tối thiểu hai (2) năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến hàn.
 • Bằng Cử nhân Khoa học liên quan khác: Yêu cầu tối thiểu năm (5) năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến hàn.
 • Bằng Cao đẳng Khoa học Ứng dụng (A.A.S.): Yêu cầu tối thiểu mười (10) năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến hàn.
 • Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp tương đương trung học được phê duyệt: Yêu cầu tối thiểu mười lăm (15) năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến hàn.

Kinh nghiệm có thể thu được trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm thiết kế, sản xuất, chế tạo, xây dựng, nghiên cứu và phát triển cũng như đào tạo.

Các cá nhân có Giấy phép Kỹ thuật Chuyên nghiệp Nhà nước về Kỹ thuật Hàn hoặc bằng tốt nghiệp từ các chương trình Kỹ sư Hàn Quốc tế (IIW) hoặc Kỹ sư Hàn Châu Âu (EWF) đều đủ điều kiện để được xem xét đặc biệt trong quá trình đánh giá năng lực.

Nội dung thi của chứng chỉ CWEng - Certified Welding Engineer

Chương trình sát hạch chứng chỉ  CWEng bao gồm bốn phần thi, mỗi phần có điểm đậu từ 60% trở lên. Yêu cầu để đạt được chứng nhận là tỷ lệ phần trăm có trọng số tối thiểu là 70% trên cả bốn phần thi.

Trọng số của các phần thi CWENG là:

Phần 1: Toán (25%), Vật lý (50%), Hóa học (25%)

Phần 2: Độ bền vật liệu (40%), Cơ học truyền nhiệt và chất lỏng (30%), Điện (30%)

Phần 3: NDE/Khuyết tật mối hàn (10%), Nguồn nhiệt hàn và Vật lý hồ quang (20%), Quy trình hàn và điều khiển (20%), Hàn và luyện kim chung (20%), Thiết kế mối hàn (20%), Hàn và Hàn (5%), An toàn (5%)

Phần 4: Dựa trên tiêu chuẩn AWS D1.1 với phần Chế tạo (25%), Kim loại phụ (15%), Kiểm tra (20%), Năng suất (10%), Chứng chỉ hiệu suất thợ hàn (10%), Chứng chỉ quy trình hàn (20%)

Chú ý về thi lại chứng chỉ CWEng- Certified Welding Engineer

Các thí sinh CWEng không đạt được số điểm đậu theo yêu cầu có thể thi lại. Thí sinh không vượt qua cả bốn phần của kỳ thi CWEng sẽ nhận được hướng dẫn về Chính sách kiểm tra lại AWS thông qua Thư chấm điểm chính thức. Họ có thể thi lại tối đa ba lần trong vòng ba năm kể từ ngày thi ban đầu.

Nếu một thí sinh đáp ứng tỷ lệ phần trăm tối thiểu cho mỗi phần trong số bốn phần nhưng không đạt được điểm tổng hợp tối thiểu, họ có thể thi lại ở bất kỳ phần thi nào để cải thiện điểm tổng thể của mình. Nếu điểm trung bình tổng hợp của cả bốn phần dưới 70%, thí sinh CWEng có thể chọn thi lại bất kỳ phần thi nào.

Trong thời hạn ba năm kể từ ngày thi ban đầu, số lần kiểm tra lại tối đa được phép là ba. Kỳ thi lại đầu tiên (Phần 1, Phần 2, Phần 3 hoặc Phần 4) có thể được thực hiện mà không cần đào tạo thêm. Chỉ được phép kiểm tra lại một lần (Phần 1, Phần 2, Phần 3 hoặc Phần 4) mà không có bằng chứng ghi chép về việc đào tạo bổ sung.

Gia hạn chứng nhận CWEng- Certified Welding Engineer

Chứng nhận CWEng có giá trị vô thời hạn miễn là nó được gia hạn năm (5) năm một lần.

Để gia hạn, các chuyên gia CWEng phải chứng minh hoàn thành thành công chương trình giáo dục thường xuyên 5 năm một lần, tổng cộng 80 giờ liên hệ hoặc kết hợp số giờ liên hệ và các đơn vị giáo dục thường xuyên liên quan đến các chức năng được xác định trong B5.16.

Dữ liệu đang được cập nhật...