0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Đào tạo kỹ sư hàn

                

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ HÀN

Trong một doanh nghiệp, nhà máy thì người kỹ sư đóng vai trò như một "kiến trúc sư trưởng", đối với vị trí kỹ sư hàn đây là vị trí có khả năng chỉ đạo tất cả các hoạt động sản xuất phù hợp với quy đinh của hợp đồng, tiêu chuẩn khác nhau, mục tiêu để sản phẩm đạt yêu cầu đặt ra. Các kỹ sư tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất hàn từ khi bắt đầu đến khi hoàn tất. Tham gia vào chương trình đào tạo KỸ SƯ HÀN, học viên sẽ có cơ hội được nắm bắt những kiến thức theo chuẩn Quốc tế, kinh nghiệm thực tế và đặcbiết là kỹ năng làm việc trong các dự án có đối tác nước ngoài. 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Lý thuyết

 • Kiến thức về an toàn lao động
 • Thiết kế kết cấu hàn vật liệu và công nghệ kim loại
 • Tất cả các phương pháp hàn, cắt
 • Hiểu biết về việc đảm bảo chất lượng, quản lý chất lượng
 • Tính kinh tế trong hàn, nối kết cấu

Thực hành

 • Thực hành theo các nội dung lý thuyết đề cập
 • Ghi nhật ký và viết báo cáo công việc
 • Thực tế tại các dự án, nhà máy liên quan đến ngành hàn

ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

 • Cấp chứng chỉ của CTWel được đánh giá độc lập bởi các thanh tra và kỹ sư hàn quốc tế.
 • Học viên có nhu cầu thi và cấp chứng chỉ do Hiệp hội hàn Hoa Kỳ AWS sẽ được chúng tôi giới thiệu

YÊU CẦU

 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm thực tế sau khi tốt nghiệp sư phạm hàn, giám sát hàn, thanh tra hàn CTWel
  Hoặc kỹ sư cơ khí có 05 năm kinh nghiệm thực tế
 • Khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật hàn bằng tiếng Anh.

*** Đối với các học viên chưa đạt yêu cầu như trên, chúng tôi khuyến nghị các học viên đăng kí học để rút ngắn quá trình tìm hiểu chương trình CWI, sau quá trình học tiếp tục trao đổi với các thầy giáo để được hướng dẫn chi tiết. Khi học viên đã tự tin về kiến thức mới tiến hành đăng kí tham dự kì thi.

Tin liên quan