0984.435.036 / 024.35578563
Menu 0984.435.036

Được tiếp tục kế thừa và phát triển dựa trên nền tảng sự am hiểu các thiết bị hàn-cắt từ Tổng Công ty Công nghệ và Thiết bị hàn WELDTEC.