0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

TUYỂN THANH TRA HÀN, KỸ SƯ HÀN, GIÁO VIÊN HÀN

Cơ hội việc làm cho thanh tra hàn, kỹ sư hàn và giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy

Với mong muốn mang đến cơ hội việc làm cho các bạn, công ty cổ phần Tư vấn và Đào tạo CTWEL luôn nỗ lực đàm phán với các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước để có thể cung cấp nhân lực trong lĩnh vực hàn. Hiện chúng tôi cần tuyển các vị trí, thanh tra hàn, kỹ sư hàn và giáo viên hàn để làm nguồn chuẩn bị cho các dự án sắp tới. Kính mời các thanh tra, kỹ sư, và giáo viên có kinh nghiệm tham gia ứng tuyển. 

Vui lòng tải linh CV, điền thông tin cá nhân và gửi lại cho chúng tôi theo địa chỉ : bangnh@ctwel.com hoặc info@ctwel.com.

Trân trọng./

File download: /uploads/files/applicant-profile.docx

Tin liên quan