0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Công ty CTWEL chuyên cung cấp:

- Thợ hàn

- Thanh tra hàn Quốc tế: Welding Inspector, Piping Inspector

- Giám sát hàn Quốc tế: Welding Supervisor, Piping Supervisor

- Kỹ sư hàn Quốc tế: Welding Engineering.