0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Đào tạo đại diện bán hàng

                       

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG HÀN 

Bạn muốn trở thành nhân viên bán hàng xuất sắc trong lĩnh vực hàn cắt công nghiệp?

Tham gia ngay với CTWel để được học hỏi và truyền đạt những kiến thức, kỹ năng, phong cách bán hàng chuyên nghiệp trong trong lĩnh vực mà bạn theo đuổi. Ban sẽ hiểu rằng một người bán hàng giỏi không chỉ bán hàng mà còn là một “nhà tư vấn xuất sắc” cho khách hàng.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Kiến thức kỹ thuật

 • Các phương pháp hàn GMAW, GTAW, FCAW, SMAW, SAW
 • An toàn trong quá trình hàn, cắt hoặc các quá trình liên quan
 • Hàn vảy mềm, hàn vẩy cứng
 • Vật liệu hàn theo AWS
 • Ứng dụng của các loại khí sử dụng trong hàn
 • Thuật ngữ và ký hiệu trong hàn
 • Xử lý, thông khói trong hàn
 • Yêu cầu trang thiết bị điện điện của nguồn hàn
 • Các phương pháp cắt
 • Quy trình hàn và chất lượng hàn

Kỹ năng bán hàng

 • Marketing căn bản
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh
 • Xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng

Thái độ làm việc

 • Đạo đức kinh doanh
 • Văn hóa doanh nghiệp

ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

 • Cấp chứng chỉ của CTWel được đánh giá độc lập bởi các thanh tra và kỹ sư hàn quốc tế.
 • Học viên có nhu cầu thi và cấp chứng chỉ do Hiệp hội hàn Hoa Kỳ AWS sẽ được chúng tôi giới thiệu

YÊU CẦU

 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm bán hàng trực tiếp các thiết bị máy hàn, máy cắt và các dịch vụ liên quan 
 • Khả năng tự đọc và tìm hiểu tài liệu tiếng Anh về các loại thiết bị hàn - cắt liên quan.

Tin liên quan