0984.435.036 / 024.35578563
Menu 0984.435.036

Đào tạo thợ hàn

                             

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA HÀN

CTWEL thường xuyên mở các khóa đào tạo THỢ HÀN cho các tư thế từ 1G đến 6G, 6GR, tổ chức thi cấp chứng chỉ theo các tiêu chuẩn Quốc tế hiện hành như AWS (D1.1, D1.2 …), ASME IX/31.3, API 1104, BS… với các phương pháp hàn phổ biến cho tất cả các ứng dụng công nghiệp:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

Hàn hồ quang tay que hàn thuốc bọc SMAW - 3G (hàn tấm)

29 ngày

Hàn bán tự động MIG/MAG/FCAW - 3G (hàn tấm)

24 ngày

Hàn ống (GTAW) - 6G

26 ngày

Hàn ống (GTAW+SMAW) - 6G

36 ngày

Các chương trình đào tạo khác theo yêu cầu cụ thể

 

Chú ý: Đầu vào của khóa học 6G là học viên phải có trình độ hàn 3G.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

 1. Chú trọng đào tạo tay nghề theo chuẩn Quốc tế
 2. Định hướng nghề nghiệp từ Thợ hàn lên Thanh tra, Giám sát hàn
 3. Sử dụng internet (web, skype, email) để đọc tài liệu, trao đổi thông tin với CTWel.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I. Lý thuyết căn bản

 • Định hướng nghề nghiệp, văn hóa sản xuất và đạo đức nghề nghiệp.
 • An toàn lao động
 • Hướng dẫn đọc bản vẽ, ký hiệu hàn, thuật ngữ hàn thông dụng.
 • Đọc hiểu quy trình hàn và thực hành theo quy trình
 • Phương pháp hàn hồ quang tay, bán tự động, tự động.
 • Khuyết tật mối hàn, tự đánh giá chất lượng mối hàn và đưa ra cách khắc phục mối hàn.

II. Thực hành

 • Hướng dẫn sử dụng thiết bị hàn cắt
 • Thực hành chuẩn bị phôi, gá lắp, gây hồ quang.
 • Kỹ thuật hàn thép cacbon (tấm, ống), thép không gỉ (tấm, ống), hàn nhôm (tấm, ống).
 • Các kỹ thuật hàn khác như hàn đồng, gang …

THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

 • Thi và cấp chứng chỉ độc lập do các Thanh tra hàn (CWI) của Hiệp hội hàn Hoa Kỳ đánh giá. Các bạn có thể download đơn đăng ký học tại link sau: http://www.mediafire.com/view/hcsx07d0z15783s/001-14.CTW.QT.BM01-ĐT.ĐKTHOHAN.doc.
 • Học viên mong muốn lấy chứng chỉ AWS có thể đăng kí trực tiếp tại VP hoặc tại đây. 

  Mẫu chứng chỉ thợ hàn do AWS CWI Nguyễn Xuân Hải phê chuẩn

Tin liên quan