0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Thông báo mở lớp đào tạo CWI AWS tháng 4 tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN             VÀ ĐÀO TẠO CTWEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3103/CV-CTWEL-2022

V/v: Đào tạo & thi thanh tra hàn

AWS CWI

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi: Quý Học viên tham gia khóa học & thi CWI AWS kỳ tháng 04/2022

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo CTWEL xin gửi tới Quý khách hàng/Quý học viên lời cảm ơn sâu sắc nhất. Căn cứ vào sự thỏa thuận của hai bên, công ty CTWEL xin gửi tới Quý khách hàng/Quý học viên Thông báo khai giảng khóa học CWI AWS kỳ tháng 4 như sau:

·        Khóa học:                                          Lớp học thanh tra hàn AWS CWI kỳ tháng 4/2022

·        Thời gian đào tạo:                Từ 8 giờ ngày 21 tháng 04 đến 26 tháng 04 năm 2022

·        Thời gian thi (Dự kiến): Ngày 19 tháng 06 năm 2022

·        Địa điểm:                                           Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Hàn WELDTEC

·        Địa chỉ:                                                          Q25 Đường số 13, Khu phố 4, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

·        Tài liệu cần chuẩn bị:          Vở ghi chép, bút, máy tính bỏ túi.

Kính mong Quý Khách hàng/Quý học viên sắp xếp thời gian và điều kiện để tham gia khóa học đạt kết quả tốt nhất có thể.

Các vấn đề nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với

Giáo viên tham gia giảng dạy: Hoàng Văn Nhuần – 0902 556 188 – nhuanhv@ctwel.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng/Quý học viên trong suốt thời gian vừa qua.

 

 

CÔNG TY CTWEL

Lưu trữ:

·        Như trên

·        P.HCKT CTWEL

 

·        P.TVĐG CTWEL

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN             VÀ ĐÀO TẠO CTWEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3103/CV-CTWEL-2022

V/v: Đào tạo & thi thanh tra hàn

AWS CWI

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi: Quý Học viên tham gia khóa học & thi CWI AWS kỳ tháng 04/2022

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo CTWEL xin gửi tới Quý khách hàng/Quý học viên lời cảm ơn sâu sắc nhất. Căn cứ vào sự thỏa thuận của hai bên, công ty CTWEL xin gửi tới Quý khách hàng/Quý học viên Thông báo khai giảng khóa học CWI AWS kỳ tháng 4 như sau:

  • Khóa học:                                          Lớp học thanh tra hàn AWS CWI kỳ tháng 4/2022
  • Thời gian đào tạo:                Từ 8 giờ ngày 21 tháng 04 đến 26 tháng 04 năm 2022
  • Thời gian thi (Dự kiến): Ngày 19 tháng 06 năm 2022
  • Địa điểm:                                           Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Hàn WELDTEC
  • Địa chỉ:                                                          Q25 Đường số 13, Khu phố 4, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tài liệu cần chuẩn bị:          Vở ghi chép, bút, máy tính bỏ túi.

Kính mong Quý Khách hàng/Quý học viên sắp xếp thời gian và điều kiện để tham gia khóa học đạt kết quả tốt nhất có thể.

Các vấn đề nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với

Giáo viên tham gia giảng dạy: Hoàng Văn Nhuần – 0902 556 188 – nhuanhv@ctwel.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng/Quý học viên trong suốt thời gian vừa qua.

 

 

CÔNG TY CTWEL

Lưu trữ:

  • Như trên
  • P.HCKT CTWEL
  • P.TVĐG CTWEL

Tin liên quan