0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Chứng chỉ giám sát CWI Là gì?

Chứng chỉ giám sát viên về công việc hàn (CWI) phải thể hiện sự hiểu biết sâu sắc đến từng chi tiết cùng với kiến thức, kỹ năng và khả năng cần thiết khác và thường được coi là chốt chặn an toàn ngăn chặn những sai lầm nghiêm trọng có thể xảy ra.

Trách nhiệm của giám sát viên CWI không chỉ là xác định xem mối hàn có đáp ứng các tiêu chí chấp nhận của một mã, tiêu chuẩn hoặc thông số kỹ thuật cụ thể nào hay không mà còn xử lý hồ sơ chất lượng, giám sát thử nghiệm không phá hủy và đảm bảo có sẵn vật liệu phù hợp trong quá trình thử nghiệm. Do đó, điều quan trọng là giám sát viên CWI phải làm quen với các quy trình hàn, quy trình hàn, trình độ thợ hàn, vật liệu và các giới hạn kiểm tra mối hàn, cũng như cách đọc bản vẽ thiết kế, chuẩn bị và lưu giữ hồ sơ, chuẩn bị và lập báo cáo cũng như đưa ra các phán đoán có trách nhiệm. .

Gia hạn chứng chỉ giám sát CWI theo AWS là gì?

Quá trình gia hạn chứng chỉ giám sát CWI là một phần quan trọng trong việc duy trì và tiếp tục Chứng nhận CWI đang hoạt động.

Chứng nhận CWI có giá trị trong 9 năm. Việc giá hạn chứng chỉ giám sát được CWI được thực hiện vào năm thứ 3 và thứ 6 sau ngày kích hoạt CWI ban đầu, Bên CTWEL sẽ chịu trách nhiệm gửi đơn đăng ký gia hạn tới AWS Certification và chủ động quản lý quy trình gia hạn và chứng nhận lại. Vào lúc 6 tháng và 3 tháng trước mỗi ngày gia hạn và hết hạn, AWS sẽ gửi thông báo nhắc nhở đến địa chỉ email được lưu trong hồ sơ.

Điều kiện gia hạn chứng chỉ giám sát CWI theo AWS là gì?

.Để đủ điều kiện gia hạn, Người có chứng chỉ CWI phải chứng thực rằng không có thời gian nghỉ phép/làm việc lâu hơn hai năm trong ba năm chứng nhận trước đó trong các hoạt động được mô tả trong B5.1:2013-AMD1 - Đặc điểm kỹ thuật về Trình độ của Thanh tra viên hàn.

Kinh nghiệm làm việc phải được ghi lại trong phần Kinh nghiệm làm việc đủ tiêu chuẩn của Đơn xin gia hạn. Sơ yếu lý lịch không được chấp nhận để thay thế cho thông tin được yêu cầu trong đơn xin gia hạn.

AWS sẽ chấp nhận đơn đăng ký gia hạn tối đa 11 tháng trước khi chứng chỉ hiện tại hết hạn và chúng tôi xin khuyến nghị CWI gửi đơn đăng ký gia hạn ít nhất 60 ngày trước ngày gia hạn hiện tại.

Dịch vụ gia hạn chứng chỉ CWI theo AWS

Dịch vụ gia hạn chứng chỉ CWI theo AWS của CTWEL

Dịch vụ gia hạn chứng chỉ CWI theo AWS của CTWEL bao gồm các bước sau:

 1. Thanh tra viên đăng ký dịch vụ gia hạn với CTWEL.
 2. CTWEL đánh giá hồ sơ của thanh tra viên.
 3. CTWEL thông tin lại kết quả đánh giá hồ sơ của ứng viên nếu chưa phù hợp.
 4. CTWEL submit hồ sơ hợp lệ của ứng viên lên AWS.
 5. CTWEL cấp chứng chỉ CWI gia hạn cho thanh tra viên sau khi đã được cấp bởi AWS.

Lợi ích của việc gia hạn chứng chỉ CWI theo AWS

Gia hạn chứng chỉ CWI theo AWS mang lại các lợi ích sau cho thanh tra viên:

 • Chứng minh kiến thức và kỹ năng của thanh tra viên trong lĩnh vực hàn dưới sự đánh giá của cấp trên và đối tác.
 • Tăng cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
 • Đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng khi ứng tuyền vào những vị trí tuyển dụng mới

Gia hạn chứng chỉ CWI theo AWS mang lại các lợi ích sau cho các doanh nghiệp:

 • Chứng minh năng lực về nhân sự có chất lượng trong mắt các chủ đầu tư.
 • Nâng cao tính cam kết chất lượng trong hệ thống quản lý chất lượng.
 • Nâng cao thương hiệu công ty trong mắt khách hàng.
 • Giúp nhân viên gắn bó với công việc .
 • Lịch thi CWI

  Ngày đăng: 10/01/2024
  Lịch thi chứng chỉ CWI-certified welding inspector năm 2024 đã được duyệt bởi AWS. Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ Hotline: 024.35578563