0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Tư vấn thiết lập quy trình hàn

Việc thiết lập Quy trình hàn là một công việc quan trọng của kỹ sư Hàn, ứng với các tiêu chuẩn khác nhau thì yêu cầu khác nhau, Với quy trình hàn theo tiêu chuẩn AWS vui lòng liên hệ CTWEL theo hotline:  024.35578563

TƯ VẤN THIẾT LẬP QUY TRÌNH HÀN 
(WELDING PROCEDURE SPECIFICATION - WPS)

Giới thiệu việc thiết lập quy trình hàn WPS-WELDING PROCEDURE SPECIFICATION

Dựa trên các yêu cầu thực tế từ công trình, dự án, tiêu chuẩn, code áp dụng và các thông số thực tế đòi hỏi như chiều dầy, đường kính, vật liệu cơ bản, kiểu mối nối hàn, tư thế hàn, vật liệu hàn, phương pháp hàn sử dụng sẽ đưa ra lựa chọn, thiết lập quy trình hàn thích hợp nhất có thể.

  • WPS được thiết lập từ các dữ liệu thực tế sẽ theo trình tự từ quy trình sơ bộ đến kiểm tra thực tế qua mẫu hàn cuối cùng là kết quả đánh giá được ghi nhận qua PQR - Procedure Qualification Record. Nếu các thông số và kết quả đạt yêu cầu sẽ cho ra một WPS được phê duyệt (Ví dụ cụ thể qua ASME B&PV section IX, API-1104). Quá trình này CTWEL có thể tư vấn cho cơ sở tự thực hiện dưới sự giám sát của CTWEL hoặc tổ chức đăng kiểm. Ngoài ra CTWEL có thể đảm nhiệm thực hiện toàn bộ hay từng phần quá trình nêu trên theo yêu cầu cụ thể.
     
  • WPS tiêu chuẩn được lấy ra từ các chuẩn đã được công nhận như PWPS (p – pre) trong tiêu chuẩn AWS D1.1 . Ngoài ra có thể mua từ tổ chức chứng nhận quốc tế như AWS B2.1- Standard WPS. Quá trình này CTWEL có thể tư vấn cho cơ sở lựa chọn, mua bản quyền từ nhà cung cấp với từng WPS cụ thể.

Cũng dựa trên dữ liệu đầu vào phần (1) nêu trên nhưng cơ sở yêu cầu đã có một loạt các WPS được phê duyệt và áp dụng qua các dự án và hiện tại cần tổ hợp hay bổ xung cho phù hợp với thực tế. Quá trình này CTWEL có thể tư vấn cho cơ sở lựa chọn, bổ xung thêm WPS mà vẫn đảm bảo đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn, code áp dụng cũng như yêu cầu riêng biệt của từng dự án.

Quy trình thiết lập quy trình hàn WPS theo AWS

  1. Thiết lập mới qua PQR
  2. Lấy từ PWPS chuẩn.
  3. Mua bản quyền từ tổ chức chúng nhận
  4. Tổ hợp và bổ xung mới từ kho dữ liệu sẵn có

 

Tin liên quan