0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Quy trình hàn - WPS (Welding Procedure Specification), là một tài liệu kỹ thuật mô tả chi tiết các biến số hàn được sử dụng để đảm bảo mối hàn sẽ đạt được các mức quy định về chất lượng mối hàn và tính chất cơ học

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn AWS là gì?

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn AWS là một tài liệu kỹ thuật mô tả các biến số hàn theo quy định chi tiết của từng tiêu chuẩn cụ thể của AWS như phạm vi về vật liệu chế tạo, Loại kết cấu, phương pháp hàn

Trong hệ thống tiêu chuẩn AWS bao gồm rất nhiều các loại tiêu chuẩn khác nhau dưới đây là một số tiêu chuẩn phổ biến đang áp dụng.

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn AWS D1.1

Tiêu chuẩn AWS D1.1 Structural Welding Code— Steel Đây là tiêu chuẩn về hàn kết cấu với vật liệu thép. Nó bao gồm thép các dạng tấm và ống gồm 4 nhóm vật liệu cơ bản chính.

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn AWS D 1.2

Tiêu chuẩn AWS D1.2 Structural Welding Code— Aluminum là tiêu chuẩn về hàn kết cấu với vật liệu chế tạo là nhôm và hợp kim nhôm. Tiêu chuẩn này quy định về hàn với 7 nhóm vật liệu nhôm cơ bản.

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn AWS D 1.3

Tiêu chuẩn AWS D1.3 Structural Welding Code— sheet steel là tiêu chuẩn về hàn kết cấu với vật liệu chế tạo là thép với chiều dày nhỏ hơn hoặc bằng 5mm.

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn AWS D1.4

Tiêu chuẩn AWS D1.4 Structural Welding Code - Reinforcing Bars là tiêu chuẩn quy định về hàn thép xây dựng

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn AWS D1.5

Tiêu chuẩn AWS D1.5 Bridge Welding Code là tiêu chuẩn quy định về công tác hàn trong chế tạo cầu được chế tạo bằng thép.

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn AWS D1.6

Tiêu chuẩn AWS D1.4 Structural Welding Code - Stainless steel là tiêu chuẩn hàn kết cấu thép với vật liệu chế tạo là thép không rỉ.

Quy trình hàn tiêu chuẩn AWS D17.1

Tiêu chuẩn AWS D17.1 Specification for Fusion Welding for Aerospace Applications là tiêu chuẩn hàn trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

 

 • Quy trình hàn theo tiêu chuẩn AWS D1.6

  Ngày đăng: 21/05/2024
  Trong thực tế sản xuất kết cấu thép ngày nay, Việc ứng dụng các vật liệu Inox với tính chất chổng rỉ và bề mặt đẹp theo thời gian đang là xu hướng ngày càng phát triển. Ứng dụng các phương pháp hàn với vật liệu Inox cũng không ngừng gia tăng theo. Quy trình hàn với các kết cấu thép inox thường áp dụng tiêu chuẩn AWS D1.6, Nó là căn cứ để...
 • Quy trình hàn theo tiêu chuẩn AWS D1.4

  Ngày đăng: 15/05/2024
  Trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, giao thông việc áp dụng hàn cốt thép vẫn được áp dụng ở một số công trường, Trong hệ thống quy định về hàn thì tiêu chuẩn AWS D1.4 quy định chi tiết về việc hàn thép xoắn, Nó bao gồm quy định về quy trình hàn, Thợ hàn, Tính toán liên kết hàn...
 • Quy trình hàn tấm mỏng theo tiêu chuẩn AWS D1.3

  Ngày đăng: 09/05/2024
  Các sản phẩm chế tạo từ thép mỏng như tủ điện, ô tô, xe máy thường gặp các thách thức về chất lượng thực hiện công việc hàn. Các thợ hàn có kinh nghiệm thì gặp vấn đề về thủng đáy hoặc không ngấu. Để giải quyết các vấn đề về chất lượng đó thì thường các công ty sẽ thực hiện thử nghiệm quy trình hàn tấm mỏng để xác định...
 • Quy trình hàn nhôm theo tiêu chuẩn AWS D1.2

  Ngày đăng: 27/04/2024
  Quy trình hàn nhôm là một quy trình quan trọng trong sản xuất công nghiệp hiện nay, Việc Hàn nhôm được ứng dụng trong sản xuất Pack Pin của xe điện, Ứng dụng trong công nghiệp bán dẫn. Trong các tiêu chuẩn quy định về hàn Nhôm thì tiêu chuẩn AWS D1.2 là một tiêu chuẩn quan trọng để ứng dụng lập quy trình hàn nhôm.
 • Quy trình hàn theo tiêu chuẩn AWS D1.1

  Ngày đăng: 06/04/2024
  Thiết lập quy trình hàn theo tiêu chuẩn AWS D1.1 là công việc bắt buộc khi bắt đầu mỗi dự án mà khách hàng chỉ định việc áp dụng tiêu chuẩn AWS D1.1 trong tiêu chuẩn chế tạo. Tiêu chuẩn AWS D1.1 Structural Welding Code— Steel chủ yếu đề cập đến các công tác hàn vật liệu thép trong kết cấu.  
 • Quy trình hàn tiêu chuẩn AWS D17.1

  Ngày đăng: 04/04/2024
  Quy trình hàn theo tiêu chuẩn AWS D17.1 Specification for Fusion Welding for Aerospace Applications được ứng dụng trong lĩnh vực Hàng không vũ trụ. Với các ứng dụng cho các chi tiết thực hiện bay hoặc các chi tiết không thực hiện nhiệm vụ bay. Với quy định về đa dạng chủng loại vật liệu chế tạo gồm 11 nhóm từ thép cacbon đến các loại hợp kim đặc biệt.