0984.435.036 / 024.35578563
Menu 0984.435.036

Dịch vụ gia hạn chứng chỉ thợ hàn theo AWS của CTWEL là một lựa chọn phù hợp cho các thợ hàn đã có chứng chỉ AWS còn hạn. Dịch vụ này giúp người lao động gia hạn chứng chỉ hàn của mình một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Dịch vụ gia hạn chứng chỉ thợ hàn theo AWS của CTWEL

 

Lợi ích khi gia hạn chứng chỉ thợ hàn theo AWS

Gia hạn chứng chỉ thợ hàn theo AWS mang lại cho người lao động các lợi ích sau:

 • Chứng minh năng lực hàn của người lao động vẫn còn hiệu lực.
 • Tăng cơ hội thăng tiến trong công việc.
 • Tạo điều kiện để tham gia các dự án hàn quốc tế.

Gia hạn chứng chỉ thợ hàn theo AWS mang lại cho đơn vị sử dụng lao động các lợi ích sau:

 • Chứng minh năng lực của tổ chức với các đối tác quốc tế, Chứng minh nguồn lao động phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
 • Xây dựng thương hiêu tổ chức hoặc công ty với các đối tác trong nước.
 • Là một lợi thế khi tham gia  các dự án quốc tế, thể hiện năng lực tài chính của công ty khi sẵn sàng các chi phí duy trì hệ thống chuyên nghiệp của công ty.

Quy trình gia hạn chứng chỉ thợ hàn theo AWS

Quy trình gia hạn chứng chỉ thợ hàn theo AWS của CTWEL bao gồm các bước sau:

 1. Liên hệ với CTWEL để đăng ký gia hạn chứng chỉ.
 2. Hoàn thành các khóa đào tạo cập nhật kiến thức hàn theo quy định của AWS.
 3. Nộp hồ sơ gia hạn chứng chỉ bao gồm:
  • Chứng chỉ AWS còn hạn.
  • Chứng nhận đánh giá năng lực của nhân lực gia hạn của doanh nghiệp sử dụng nhân lực về việc thực hiện công việc hàn.
  • Các giấy tờ khác theo quy định AWS, Sẽ cập nhập theo từng thời điểm với khách hàng.
  • Lệ phí gia hạn chứng chỉ.
 4. CTWEL sẽ kiểm tra hồ sơ hoặc các giấy tờ phục vụ việc gia hạn chứng chỉ. Thông báo bổ sung hồ sơ hoặc giấy tờ theo yêu cầu.
 5. Người lao động đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ AWS mới.

Điều kiện gia hạn chứng chỉ thợ hàn theo AWS

Để được gia hạn chứng chỉ thợ hàn theo AWS, người lao động cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đã có chứng chỉ thợ hàn theo AWS.
 • Chứng chỉ thợ hàn của AWS hiện tại vẫn còn hạn sử dụng.
 • Người lao động được xác nhận năng lực của đơn vị sử dụng lao động.
Dữ liệu đang được cập nhật...