/ 024.35578563 / 024.62911479
Menu

CTWEL Thông báo về việc Khởi công xây dựng Xưởng hàn

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn và đào tạo CTWEL xin thông báo đến toàn thể các cổ đông và CBCNV về việc khởi công xây dựng xưởng, cụ thể như sau:
 

Công trình: Xây dựng xưởng thực hành Hàn
Địa điểm: Trung tâm giao lưu kinh tế văn hóa Đông Anh - OKINAWA (DOWACEN), Km 9+, 500, Đường Võ Văn Kiệt, Đông Anh, Hà Nội.
Thời gian: Ngày 16/05/2019 công trình chính thức thức được khởi công
Dự kiến thời gian hoàn thành: 1 tháng
Ban lãnh đạo CTWEL trân trọng thông báo để các cổ đông được biết về chủ trương và tiến độ đầu tư của dự án và có ý kiến đóng góp để dự án sớm hoàn thành.

Tin liên quan


https://noithatkydieu.vn |