Menu

Đào tạo Robot

CTWEL đào tạo Robot

Từ ngày 06/082018 đến ngày 10/08/2018, cán bộ giảng dạy của CTWEL đã tham gia khóa đào tạo về sử dụng vận hành Robot tại Công ty Cổ phần Dụng cụ Cơ khí Xuất khẩu

Robot Hàn phục vụ lợi ích to lớn cho nghành cơ khí chế tạo, giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, mở ra nhiều cơ hội cho các thợ cơ khí tiếp cận công nghệ hiện đại.

 

Hình 1: Hình ảnh học viên chuẩn bị phôi

Trong suốt khóa đào tạo từ ngày 06/08/2018 đến ngày 10/08/2018 các thợ Hàn của Công ty Dụng cụ Cơ khí Xuất khẩu đã được chuyên gia các kỹ năng ngay tại Công ty. Các thợ vận hành đã được cán bộ đào tạo của CTWEL hướng dẫn thao tác kỹ thuật từ cơ bản đến chuyên sâu cấp độ 2 nhằm giúp cho thợ vận hành lập trình đúng kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, sử dụng thành thạo các bước để lập trình chương trình hàn chính xác và hiệu quả nhất đồng thời hướng dẫn các kỹ năng quản lý chương trình hàn, bảo dưỡng robot và xử lý lỗi kịp thời.

 

 

Hình 2&3: Giáo viên đang hướng dẫn chi tiết

Kết thúc khóa đào tạo, các thợ vận hành đã trải qua một bài kiểm tra và đạt được kết quả tốt và được cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn của Hãng.

CTWEL đào tạo Robot

Từ ngày 06/082018 đến ngày 10/08/2018, cán bộ giảng dạy của CTWEL đã tham gia khóa đào tạo về sử dụng vận hành Robot tại Công ty Cổ phần Dụng cụ Cơ khí Xuất khẩu

Robot Hàn phục vụ lợi ích to lớn cho nghành cơ khí chế tạo, giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, mở ra nhiều cơ hội cho các thợ cơ khí tiếp cận công nghệ hiện đại.

Hình 1: Hình ảnh học viên chuẩn bị phôi

Trong suốt khóa đào tạo từ ngày 06/08/2018 đến ngày 10/08/2018 các thợ Hàn của Công ty Dụng cụ Cơ khí Xuất khẩu đã được chuyên gia các kỹ năng ngay tại Công ty. Các thợ vận hành đã được cán bộ đào tạo của CTWEL hướng dẫn thao tác kỹ thuật từ cơ bản đến chuyên sâu cấp độ 2 nhằm giúp cho thợ vận hành lập trình đúng kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, sử dụng thành thạo các bước để lập trình chương trình hàn chính xác và hiệu quả nhất đồng thời hướng dẫn các kỹ năng quản lý chương trình hàn, bảo dưỡng robot và xử lý lỗi kịp thời.

 

 

Hình 2: Giáo viên đang hướng dẫn chi tiết

Kết thúc khóa đào tạo, các thợ vận hành đã trải qua một bài kiểm tra và đạt được kết quả tốt và được cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn của Hãng.

Tin liên quan