0984.435.036 / 024.35578563
Menu 0984.435.036

Kiểm tra tay nghề thợ hàn tuyển chọn xuất khẩu lao động đi Rumani.

Ngày 10 tháng 12 năm 2017, tại Trung tâm Hàn CTWEL đã diễn ra kiểm tra tay nghề thợ hàn tuyển chọn xuất khẩu lao động cho thị trường Rumani.

Ngày 10 tháng 12 năm 2017, tại Trung tâm Hàn CTWEL đã diễn ra kiểm tra tay nghề thợ hàn tuyển chọn xuất khẩu lao động cho thị trường Rumani.

Đào tạo và xuất khẩu lao động có tay nghề cao là một trong những mục tiêu quan trọng của CTWEL, đáp ứng nhu cầu cho lực lượng làm việc tại các thị trường lao động ở Châu Âu, Nhật bản và Hàn Quốc.

Tin liên quan