0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Dịch vụ Tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng của CTWEL

Tư vấn xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng

Theo trào lưu hội nhập cũng như yêu cầu gần như bắt buộc của các khách hàng, các nhà chế tạo cần vận hành và duy trì một Hệ thống quản lý chất lượng, tối thiểu là ISO 9001.

Hưởng lợi từ xu thế toàn cầu hóa và tự do thương mại, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu, dựa vào ưu thế chi phí nhân công rẻ.

Tuy nhiên có rất ít Doanh nghiệp Việt Nam có đủ khả năng tham gia chế tạo Thiết bị cho các dự án Năng lượng (Lọc Hóa Dầu, Điện, Onshore / Offshore), lý do là:

- Để chế tạo, cung cấp Thiết bị cho thị trường EU, doanh nghiệp cần được chứng nhận Hệ thống Đảm bảo chất lượng theo EN 1090 để có được CE marking.

- Để chế tạo, cung cấp Thiết bị trao đổi nhiệt dạng Tube cho ngành năng lượng, doanh nghiệp cần được chứng nhận Hệ thống Đảm bảo chất lượng của hiệp hội TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association).

- Để chế tạo các Thiết bị Công nghệ cho các dự án năng lượng, doanh nghiệp cần được chứng nhận Hệ thống Đảm bảo chất lượng theo ASME tương ứng (ASME stamp) để được đóng dấu ASME cho sản phẩm.

Doanh nghiệp Việt Nam thường rất dễ dàng đạt được chứng nhận cho Hệ thống Quản lý chất lượng hoặc các Hệ thống Đảm bảo chất lượng của mình, tuy vậy phần lớn doanh nghiệp dù đã được chứng nhận vẫn gặp khó khăn trong việc vận hành hiệu quả các hệ thống này.

Nếu bạn đã có một hệ thống Quản lý chất lượng hoặc hệ thống Đảm bảo chất lượng, nhưng không vận hành hiệu quả (mà vẫn được tái chứng nhận) hoặc bạn muốn xây dựng và được chứng nhận một hệ thống Quản lý chất lượng thực sự hiệu quả, CTWEL hoàn toàn có thể hiện thực hóa điều đó giúp bạn, chúng tôi có đội ngũ chuyên gia QA đạt trình độ quốc tế, kiến thức chuyên sâu và có đẳng cấp kinh nghiệm sản xuất đa dạng, CTWEL sẽ giúp các bạn tự xây dựng các quy trình hợp lý và hiệu quả thay vì làm sãn cho bạn một bộ quy trình đẹp để nhanh chóng được chứng nhận.

Tin liên quan