0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Khái quát Công nghệ và kỹ thuật hàn hợp kim Titan

Công nghệ và kỹ thuật hàn Hợp kim Titan là một trong những thách lớn trong công tác Hàn, Là một loại vật liệu khó hàn cần sử dụng những kỹ thuật hàn đặc biệt để giải quyết các vấn đề về tính hàn khó.

Tiêu chí lựa chọn chế độ công nghệ hàn với hợp kim Titan


Căn cứ tính nhạy cảm của titan và hợp kim titan đối với chu trình nhiệt hàn, có thể chia các hợp kim titan thành các nhóm như sau để lựa chọn chế độ nhiệt khi hàn.

Kỹ thuật hàn hợp kim titan
Titan kỹ thuật, hợp kim a, hợp kim giả a, hợp kim a + B
Đây là những kim loại có hiệu ứng thể tích nhỏ khi có chuyển biến thù hình. Chế độ nhiệt được chọn theo cơ tính tối ưu: chọn khoảng tốc độ nguội tối ưu AWop, trong đó mức độ suy giảm tính dẻo vùng ảnh hưởng nhiệt là tối thiểu. Chế độ hàn như vậy đòi hỏi sử dụng năng lượng đường tối thiểu. Sau khi hàn không nhiệt luyện bền hóa. Cấu trúc và tính chất liên kết hàn hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình hàn.
Hợp kim a + B có nồng độ pha ß ở mức trung bình
Các hợp kim tiêu biểu thuộc nhóm này là Ti-6,0A1-4,5V và Ti-4,5Al-3,0Mo-1,0V). Khi hàn, có sự giảm đột ngột cơ tính trong khoảng rộng Aw của tốc độ nguội. Ngoài phạm vi khoảng này, tính dẻo tăng đối với các tốc độ nguội nhỏ (tỷ lệ pha ß giảm). Do đó nên sử dụng chế độ hàn mềm với tốc độ nguội nhỏ.
Hợp kim cao B+ a có tỷ lệ pha B cao hoặc hợp kim giả B gsdien Hai trường hợp tiêu biểu là các hợp kim Ti-2,5Al-5Mo-5V (loại B+ a) và Ti-3,0Al-7,0Mo-11,0Cr (giả B). Khi hàn, cần sử dụng chế độ nhiệt bảo đảm tốc độ nguội từ trung bình đến cao. Cơ tính cần thiết của hợp kim a + B đạt được thông qua tôi kết hợp với hóa già.
Hợp Kim B
Hợp kim thuộc loại này không có chuyển biến thù hình. Do đó, cần lấy khả năng chống nứt nóng giữa các tinh thể, cộng với việc bảo đảm độ bền và tính dẻo cần thiết và các đặc tính cần thiết khác (chống ăn mòn...) của kim loại mối hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt làm tiêu chí. Hàn cần thực hiện ở chế độ cứng (tốc độ nguội w = 100-500 °C/s). Tốc độ nguội nhỏ hơn làm giảm tính dẻo. Kim loại cơ bản cần hạn chế lượng các nguyên tố xen kẽ (O, N, H).


Các loại quá trình hàn với hợp kim Titan


Do hoạt tính cao, titan và hợp kim titan được hàn bằng các qúa trình hàn chất lượng cao như hàn bằng điện cực không nóng chảy và điện cực nóng chảy trong môi trường khí trơ, hàn hồ quang plasma,...

Tin liên quan