0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Tiêu chuẩn hàn cho công nghiệp ô tô

Ngành công nghiệp ô tô và ngành công nghiệp phụ trợ cho ô tô đang phát triển tại Việt Nam. Để các nhà sản xuất thực hiện các công việc liên quan đến Hàn có thể đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, Chúng tôi có đưa ra một số các danh sách tiêu chuẩn áp dụng trong hàn của hiệp hội hàn Mỹ. Các tiêu chuẩn áp dụng với công tác hàn như AWS D8.1M; AWS D8.2M; AWS D8.8M; AWS D8.9M; AWS D8.14M

Bán tiêu chuẩn hàn AWS cho oto và ngành công nghiệp phụ trợ oto bao bồm các tiêu chuẩn sau AWS D8.1M; AWS D8.2M; AWS D8.8M; AWS D8.9M; AWS D8.14M

Tiêu chuẩn AWS D8.1M:2013, Specification for Automotive Weld Quality – Resistance Spot Welding of Steel

Tiêu chuẩn AWS D8.1 thiết lập các tiêu chí chấp nhận đối với các mối hàn điểm có độ bền trong ô tô được chế tạo từ thép, bao gồm cả Thép cường độ cao tiên tiến. Tiêu chuẩn AWS D8.1 có 38 trang, 24 hình, 4 bảng.

Mã đặt hàng / Order Code: D8.1

Tiêu chuẩn AWS D8.2M:2017, Specification for Automotive Weld Quality – Resistance Spot Welding of Aluminum

Tiêu chuẩn AWS D8.2 bao gồm cả tiêu chí chấp nhận khi kiểm tra bằng mắt và có thể đo lường được đối với các mối hàn điện trở dạng điểm với vật liệu nhôm. Thông tin trong tài liệu này có thể được sử dụng như một sự trợ giúp cho các nhà thiết kế, nhà sản xuất thiết bị hàn điện trở, nhà sản xuất sản phẩm hàn và những người khác liên quan đến ngành công nghiệp ô tô và hàn điện trở nhôm. Tiêu chuẩn AWS D8.2 bao gồm 40 trang.

Mã đặt hàng / Order Code: D8.2

Tiêu chuẩn AWS D8.8M:2021, Specification for Automotive Weld Quality – Arc Welding of Steel

Tiêu chuẩn AWS D8.8 cung cấp các yêu cầu chất lượng tối thiểu để hàn hồ quang cho nhiều loại linh kiện ô tô và xe tải nhẹ. Bao gồm hàn hồ quang và hàn hồ quang tốc độ cao của thép có lớp bảo vệ và thép không lớp bảo vệ. Tiêu chuẩn AWS D8.8  có 28 trang, 17 hình.

Mã đặt hàng / Order Code: D8.8

Tiêu chuẩn AWS D8.9M:2012, Test Methods for Evaluating the Resistance Spot Welding Behavior of Automotive Sheet Steel Materials

Tiêu chuẩn AWS D8.9 Giúp dự đoán hiệu suất của thép tấm được hàn điểm điện trở để sử dụng trong sản xuất ô tô. Cũng đề cập đến việc thiết lập thiết bị, lắp đặt và thay thế điện cực, kiểm tra độ bền của điện cực, đánh giá mức và phạm vi hiện tại, kiểm tra đặc tính mối hàn, kiểm tra đột phá hiện tại và thiết kế thử nghiệm thí nghiệm. Tiêu chuẩn AWS D8.9 có 124 trang, 47 hình, 22 bảng.

Mã đặt hàng / Order Code: D8.9

Tiêu chuẩn AWS D8.14M:2017, Specification for Automotive Weld Quality – Arc Welding of Aluminum

Tiêu chuẩn AWS D8.14 thể hiện các thống số kỹ thuật hàn hồ quang các bộ phận ô tô được sản xuất từ ​​​​hợp kim nhôm. Tiêu chuẩn AWS D8.14 có 42 trang

Mã đặt hàng / Order Code: D8.14

Để CTWEL có thể hỗ trợ quý khách hàng tốt hơn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Tổng giám đốc: Lê Huy Cẩm (Mr)- Mobile: 0903212070 - Email: camlh@ctwel.com

Phụ trách kỹ thuật: Hoàng Văn Nhuần (Mr)- Mobile:  : 0902556188 - Email: nhuanhv@ctwel.com

Phụ trách kinh doanh: Phạm Thị Phấn (Mrs) - Mobile:: 0984-435-036 - Email: phanpt@ctwel.com

Văn phòng Hồ Chí Minh:

Phạm Chí Công (Mr.) - Mobile :  0917 752 088 - Email: congpc@ctwel.com

Văn phòng tại Mỹ : 

Le Hoang Son (Mr.)- Mobile : +1 682 683 8928 Email: sonle@ctwel.com

Tin liên quan