0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Tiêu chuẩn hàn robot và hàn tự động

Trong công cuộc hiện đại hóa sản xuất ngày nay, Robốt hàn, Thiết bị hàn tự động đang được áp dụng rộng rãi. Để quá trình sản xuất áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế thì có thể tham khảo việc sở hữu các tiêu chuẩn về hàn dưới đây.

Bán tiêu chuẩn AWS cho hàn robot và hàn tự động, bao gồm các tiêu chuẩn AWS D16.1; Aws D16.2; AWS D16.3; AWS D16.4; AWS D16.6; AWS A9.5

Tiêu chuẩn AWS A9.5:2013, Guide for Verification and Validation in Computation Weld Mechanics

Tiêu chuẩn AWS A9.5 cung cấp hướng dẫn đánh giá khả năng và độ chính xác của các mô hình cơ học hàn tính toán (CWM). Trình bày các thực tiễn hiện tại về truyền nhiệt, cấu trúc vi mô, ứng suất dư và tính toán biến dạng. Cung cấp hướng dẫn chung để triển khai xác minh và xác nhận (V&V) của các mô hình tính toán cho các hệ thống phức tạp trong cơ học hàn. Tiêu chuẩn AWS A9.5  có 40 trang, 7 hình.

Mã đặt hàng / Order Code: A9.5

Tiêu chuẩn AWS D16.1M/D16.1:2018, Specification for Robotic Arc Welding Safety

Tiêu chuẩn AWS D16.1 thiết lập các yêu cầu an toàn liên quan đến thiết kế, chế tạo, bảo trì và vận hành hệ thống robot hàn hồ quang và thiết bị phụ trợ. Nó cũng giúp xác định và giảm thiểu các mối nguy hiểm liên quan đến việc bảo trì, vận hành, tích hợp và thiết lập hệ thống robot hàn hồ quang. Tiêu chuẩn AWS D16.1 được đóng quyển với 33 trang.

Mã đặt hàng / Order Code: D16.1

Tiêu chuẩn AWS D16.2M/D16.2:2007, Guide for Components of Robotic and Automatic Arc Welding Installations

Tiêu chuẩn AWS D16.2 khuyến nghị về hiệu suất để đánh giá các thành phần của hệ thống lắp đặt robot hoặc hàn tự động điển hình. Đề xuất sắp xếp chân cắm và chức năng chân cụ thể cho từng vị trí trong đầu nối 37 chân tiêu chuẩn hóa.Tiêu chuẩn AWS D16.2 32 trang, 4 hình, 4 bảng.

Mã đặt hàng / Order Code: D16.2

Tiêu chuẩn AWS D16.3M/D16.3:2017, Risk Assessment Guide for Robotic Arc Welding

Tiêu chuẩn AWS D16.3 cung cấp các khuyến nghị và hướng dẫn để áp dụng an toàn hệ thống hàn hồ quang robot. Tiêu chuẩn AWS D16.3 36 trang, 1 hình, 4 bảng

Mã đặt hàng / Order Code: D16.3

Tiêu chuẩn AWS D16.4M/D16.4:2015, Specification for the Qualification of Robotic Arc Welding Personnel

Tiêu chuẩn AWS D16.4 Cung cấp các yêu cầu về trình độ chuyên môn của nhân viên hỗ trợ hàn hồ quang robot ở ba cấp độ khác nhau: CRAW-L1, CRAW-O và CRAW-T. Các sửa đổi trong ấn bản này điều chỉnh các yêu cầu về giáo dục và kinh nghiệm một cách thực tế hơn với những yêu cầu trong ngành. Tiêu chuẩn này là cơ sở cho chương trình AWS Certification of Robotic hàn Personnel (CRAW). Tiêu chuẩn AWS D16.4 22 trang, 2 phụ lục, 3 hình, 4 bảng.

Mã đặt hàng / Order Code: D16.4

Tiêu chuẩn AWS D16.6M/D16.6, Specification for Robot Arc Welding Training and Testing Cell

Tiêu chuẩn AWS D16.6 Áp dụng cho thiết kế, tích hợp, lắp đặt và sử dụng hệ thống hàn hồ quang robot được đề xuất dùng để đào tạo và cấp chứng chỉ cho người vận hành cũng như kỹ thuật viên theo chương trình Hàn hồ quang robot được chứng nhận AWS (CRAW).

Mã đặt hàng / Order Code: D16.6

Để CTWEL có thể hỗ trợ quý khách hàng tốt hơn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Tổng giám đốc: Lê Huy Cẩm (Mr)- Mobile: 0903212070 - Email: camlh@ctwel.com

Phụ trách kỹ thuật: Hoàng Văn Nhuần (Mr)- Mobile:  : 0902556188 - Email: nhuanhv@ctwel.com

Phụ trách kinh doanh: Phạm Thị Phấn (Mrs) - Mobile:: 0984-435-036 - Email: phanpt@ctwel.com

Văn phòng Hồ Chí Minh:

Phạm Chí Công (Mr.) - Mobile :  0917 752 088 - Email: congpc@ctwel.com

Văn phòng tại Mỹ : 

Le Hoang Son (Mr.)- Mobile : +1 682 683 8928 Email: sonle@ctwel.com

Tin liên quan