0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Kỹ thuật Hàn 4G được chuyên gia bật mí riêng cho bạn

Kỹ thuật Hàn 4G  là kỹ thuật hàn khó nhưng cũng mang lại rất nhiều cảm xúc cho thợ hàn khi trinh phục được nó.

Kỹ thuật hàn 4g được chuyên gia bật mí riêng cho bạn

Kỹ thuật hàn 4G với hàn bán tự động MIG MAG

Hàn Mig, Mag là kỹ thuật hàn bán tự động mà phần chuyển động dây hạn được tự động hóa người thợ chỉ cần chuyển động của mỏ hàn.

Khi hàn MIG MAG thì thợ hàn cần lưu ý mấy điểm mục sau đây:

  1. Chiều dài hồ quang giữa mỏ hàn và vật hàn phải ngắn.
  2. Cường độ dòng điện nhỏ hơn từ 15 đến 20 % khi hàn sấp.
  3. Không thực hiện dao động ngang mỏ hàn.

Kỹ thuật hàn 4G khi hàn que

Thợ hàn khi hàn que có thể có thêm phần trợ giúp từ vỏ bọc que hàn để cứu cánh tạo ra hiệu ứng đỡ kim loại nóng chảy. Tuy nhiên thợ hàn cũng phải lưu ý mấy điểm sau:

  1. Khi hàn, phải giữ chiều dài hồ quang thật ngắn.
  2. So với hàn sấp, cường độ dòng điện hàn nhỏ hơn từ 15+..20% (nhằm giảm thể tích vũng hàn).
  3. Nên dùng que hàn có thuốc bọc dày để xi tạo hiệu ứng "cái phễu" đỡ kim loại nóng chảy.
  4. Khi hàn 4G người ta không thực hiện dao động ngang que hàn

Rất mong những bí mật này có thể giúp đỡ các bác thợ hàn tự tin chinh phục tư thế hàn 4G khó nhất này.

Tin liên quan