0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Kỹ thuật hàn MIG với tấm dày

Kỹ thuật hàn MIG với tấm dày  cung cấp cho các bác thợ hàn tư duy phân chia Khi công việc hàn phức tạp liên quan đến nhiều mối hàn, cần biết đúng trinh tự thực hiện các mối hàn theo chiều dài; chiều dày mối hàn và hướng hàn. Hàn sai trình tự có thể dẫn đến biến dạng, hoặc nứt do tập trung ứng suất

Kỹ thuật hàn MIG với tấm dày với từng đường hàn

Trình tự thực hiện mối hàn theo chiều dài
Theo chiều dài, có thể chia các mối hàn thành ba loại:
• Ngắn: dưới 250 mm,
• Trung bình: 250-1000 mm,
• Dài: trên 1000 mm.

Trình tự hàn các mối hàn một lớp theo chiều dài mối hàn với các mối hàn: ngắn (A - hàn một lượt theo một hướng), trung bình (B – hàn bằng phương pháp phân đoạn ngược theo hướng hàn chung hoặc hai thợ hàn tiến hành hàn đồng thời từ giữa ra hai bên) và dải (C – hàn từ giữa ra hai bên theo phương pháp phân đoạn ngược hoặc hàn từ giữa ra theo các phân đoạn lớn khi các phân đoạn đó lại được thực hiện theo phương pháp phân đoạn ngược – chủ yếu cho các mối hàn góc).

Kỹ thuật hàn MIG với tấm dày với nhiều lớp hàn

Khi cả chiều dài lẫn chiều dày mối hàn đều lớn, đòi hỏi phải hàn nhiều lớp, có thể thực hiện mối hàn theo phương pháp hàn lên bậc thang, hàn xuống bậc thang, và hàn khối.
Khi hàn lên bậc thang, chiều dài mối hàn thường được chia thành các phân đoạn dài 200 mm. Sau khi hàn xong lớp 1 của phân đoạn I, khi kim loại mối hàn chưa nguội hẳn, người ta tiến hành hàn lớp 1 của phân đoạn 2, v.v.

kỹ thuật hàn MIG với tấm dày, Việc xếp lớp hàn theo dạng bậc thang rất quan trọng

Với phương pháp hàn khối, toàn bộ chiều dài mối hàn được chia thành các phân đoạn dài khoảng 1000 mm. Mỗi phân đoạn được gọi là một khối, do một thợ hàn thực hiện. Công việc hản được bắt đầu từ khối giữa. Sau khi hàn xong lớp 1 của khối 1 (do thợ hàn 1 đảm nhiệm), thợ hàn 2 và thợ hàn 3 thực hiện khối 2 và khối 3 ngay bên cạnh, đồng thời thợ hàn 1 thực hiện lớp 2 của khối 1, v.v. Phương pháp này thích hợp cho hàn các loại thép dễ tôi.

Tin liên quan