0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Nâng cao năng suất hàn hồ quang tay với các nhà quản lý

Ngoài chất lượng sản phẩm, năng suất hàn là điều quyết định hiệu quả sản xuất. Có thể nâng cao năng suất hàn bằng các biện pháp tổ chức sản xuất lẫn các biện pháp kỹ thuật.

Nâng cao năng suất hàn hồ quang tay với nhà quản lý

Nâng cao năng suất hàn hồ quang tay bằng các các biện pháp tổ chức sản xuất

Mục đích của nâng cao năng suất hàn ở đây là giảm thời gian hàn. Thời gian hồ quang thực sự cháy được gọi là thời gian cơ bản to, thời gian còn lại (chuẩn bị chỗ làm việc, đóng mở máy, thay que hàn, tháo lắp chi tiết) được gọi là thời gian phụ t
Thời gian hàn ta sẽ là:
th= to + tp
Thông thường to = (0,3-0,5) th . Nếu tổ chức sản xuất tốt thì to = (0,5÷0,6) th
Thời gian hồ quang cháy phụ thuộc vào lượng kim loại đắp:

to = G(ad.) = (p.FdL)/(αd.I)

Nâng cao năng suất hàn hồ quang tay bằng các các biện pháp kỹ thuật

Để giảm thời gian hàn, người ta giảm cả thời gian phụ (sắp xếp công việc một cách hợp lý) và thời gian hồ quang cháy (tăng hệ số đắp bằng cách tăng thành phần bột sắt trong que hàn, tạo các phản ứng tỏa nhiệt, tăng cường độ dòng điện hàn, giảm diện tích kim loại đắp thông qua dạng vát mép chữ U và X thay cho dạng chữ V).

Nâng cao năng suất hàn hồ quang tay bằng các các biện pháp vật liệu hàn

Điện cực tỷ là loại que hàn cho chiều sâu ngấu lớn, có vỏ bọc đặc biệt dày (D/d ≥ 1,5), có thể chứa bột sắt. Vì vỏ bọc que hàn có tính dẫn nhiệt thấp, nên khi hàn nó chảy chậm hơn lõi que hàn, tạo thành "chiếc phễu" tựa lên bề mặt vật hàn (không thực hiện dao động ngang). Góc nghiêng của que hàn là 45° (hàn góc) hoặc 15:20° (hàn giáp mối) so với pháp tuyến với bề mặt vật hàn. Hàn bằng phương pháp này cho phép giảm đáng kể lượng kim loại bắn tóe. Dòng điện hàn tính theo công thức thực nghiệm I = k.d (trong đó k = [A/mm], tức là cao hơn khi hàn bằng que hàn thông thường 20:40%.
Do lượng nhiệt truyền vào kim loại cơ bản tăng, chiều sâu ngấu tăng cho phép tăng tốc độ hàn lên 50% so với thông thường. Phương pháp này được ứng dụng trong hàn một lượt các mối hàn góc và hàn giáp mối các loại thép không bị nứt nóng khi tăng chiều sâu ngấu.

Tin liên quan