0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Tiêu chuẩn hàn điện trở

Quá trình hàn điện trở thường áp dụng với nhiều vật liệu khác nhau và chiều dày vật liệu mỏng, Trong quá trình hàn điện trở cũng đang được tự động hóa và quy chuẩn hóa. Để nâng cao chất lượng quá trình hàn điện trở có thể tham khảo một số tiêu chuẩn của hiệp hội hàn Mỹ.

Tiêu chuẩn hàn điện trở trong chế tạo thép tấm mỏng, nhôm tấm mỏng

Tiêu chuẩn AWS C1.1M/C1.1:2019, Recommended Practices for Resistance Welding

Tiêu chuẩn AWS C1.1 thể hiện cá phương pháp hàn điểm, hàn đường, hàn chớp và hàn ma sát, cũng như liên kết hàn cho thép cacbon có lớp phủ, không lớp phủ và thép hợp kim thấp, hợp kim nhôm, thép không gỉ, niken, hợp kim gốc niken, hợp kim gốc coban, đồng và hợp kim , và titan và hợp kim. Chi tiết về thiết bị và thiết lập, các thông số hàn, chuẩn bị mối nối, làm sạch, lịch trình và thông số hàn, kiểm tra chất lượng mối hàn, an toàn và sức khỏe.

Tiêu chuẩn AWS C1.1 bao gồm 132 trang, 58 bảng, 39 hình.

Mã đặt hàng / Order Code: C1.1

Tiêu chuẩn AWS C1.4M/C1.4:2017, Specification for Resistance Welding of Carbon and Low-Alloy Steels

Tiêu chuẩn AWS C1.1 Cung cấp các yêu cầu về độ bền cắt và đường kính mối hàn đối với thép cacbon và thép tấm hợp kim thấp có độ bền và các mối hàn lồi.

Mã đặt hàng / Order Code: C1.4

Tiêu chuẩn AWS D8.1M:2013, Specification for Automotive Weld Quality – Resistance Spot Welding of Steel

Tiêu chuẩn AWS D8.1 thiết lập các tiêu chí chấp nhận đối với các mối hàn điểm có độ bền trong ô tô được chế tạo từ thép, bao gồm cả Thép cường độ cao tiên tiến. Tiêu chuẩn AWS D8.1 có 38 trang, 24 hình, 4 bảng.

Mã đặt hàng / Order Code: D8.1

Tiêu chuẩn AWS D8.2M:2017, Specification for Automotive Weld Quality – Resistance Spot Welding of Aluminum

Tiêu chuẩn AWS D8.2 bao gồm cả tiêu chí chấp nhận khi kiểm tra bằng mắt và có thể đo lường được đối với các mối hàn điện trở dạng điểm với vật liệu nhôm. Thông tin trong tài liệu này có thể được sử dụng như một sự trợ giúp cho các nhà thiết kế, nhà sản xuất thiết bị hàn điện trở, nhà sản xuất sản phẩm hàn và những người khác liên quan đến ngành công nghiệp ô tô và hàn điện trở nhôm. Tiêu chuẩn AWS D8.2 bao gồm 40 trang.

Mã đặt hàng / Order Code: D8.2

Tiêu chuẩn AWS D8.9M:2012, Test Methods for Evaluating the Resistance Spot Welding Behavior of Automotive Sheet Steel Materials

Tiêu chuẩn AWS D8.9 Giúp dự đoán hiệu suất của thép tấm được hàn điểm điện trở để sử dụng trong sản xuất ô tô. Cũng đề cập đến việc thiết lập thiết bị, lắp đặt và thay thế điện cực, kiểm tra độ bền của điện cực, đánh giá mức và phạm vi hiện tại, kiểm tra đặc tính mối hàn, kiểm tra đột phá hiện tại và thiết kế thử nghiệm thí nghiệm. Tiêu chuẩn AWS D8.9 có 124 trang, 47 hình, 22 bảng.

Mã đặt hàng / Order Code: D8.9

Tiêu chuẩn AWS D17.2/D17.2M:2019, Specification for Resistance Welding for Aerospace Applications

Tiêu chuẩn AWS D17.2 cung cấp các yêu cầu hàn điện trở chung đối với hàn điểm và hàn đường trong hàng không vũ trụ của các vật liệu như nhôm, magie, sắt, niken, coban và hợp kim gốc titan. Bạn cũng sẽ tìm thấy các yêu cầu về trình độ chuyên môn của máy và kế hoạch chứng nhận hàn (welding schedule qualification), mẫu đánh giá (production witness samples) cũng như các tiêu chí kiểm tra và chấp nhận đối với phần cứng hàng không vũ trụ. Dự định thay thế MIL-W-6858D và AMS-W-6858A.Tiêu chuẩn AWS D17.2 cung cấp có 60 trang, 11 hình, 13 bảng.

Mã đặt hàng / Order Code: D17.2

Tiêu chuẩn AWS C1.5:2019, Specification for the Qualification of Resistance Welding Technicians

Tiêu chuẩn AWS C1.5 thiết lập các yêu cầu về trình độ chuyên môn của kỹ thuật viên hàn điện trở. Xác định các yêu cầu và phương pháp tối thiểu về kinh nghiệm, kiểm tra, ứng dụng, trình độ chuyên môn và tái chứng nhận. Cung cấp phương pháp để kỹ thuật viên thiết lập hồ sơ về trình độ và khả năng của họ, chẳng hạn như phát triển cách khắc phục sự cố máy, kiểm soát quy trình, tiêu chuẩn chất lượng và giải quyết vấn đề.

Tiêu chuẩn AWS C1.5 có 22 trang, 2 phụ lục.

Mã đặt hàng / Order Code: C1.5

Tiêu chuẩn AWS C3.9M/C3.9:2020, Specification for Resistance Brazing

Tiêu chuẩn AWS C3.9 thể hiện yêu cầu tối thiểu về chế tạo, thiết bị, vật liệu và quy trình xử lý để hàn điện trở cho thép, đồng và hợp kim, vật liệu chịu nhiệt và chống ăn mòn cũng như các vật liệu khác có thể được hàn điện trở. Tiêu chí phân loại mối nối hàn điện trở dựa trên tải trọng, hậu quả sự cố và tiêu chí đảm bảo chất lượng.

Tiêu chuẩn AWS C3.9 có 22 trang

Mã đặt hàng / Order Code: C3.9

Tiêu chuẩn AWS J1.1M/J1.1:2013, Specification for Resistance Welding Controls

Tiêu chuẩn AWS J1.1 M Cung cấp danh pháp liên quan đến thiết kế, xây dựng và lập trình các điều khiển hàn điện trở. Các thông số hiệu suất và hiệu chuẩn tiêu chuẩn cũng như các yêu cầu về ghi nhãn và tài liệu đều được nêu rõ. Thúc đẩy tiêu chuẩn hóa, an toàn và áp dụng thích hợp các biện pháp kiểm soát hàn điện trở.

Tiêu chuẩn AWS J1.1 M  có 46 trang, 13 hình, 1 bảng.

Mã đặt hàng / Order Code: J1.1

Tiêu chuẩn AWS J1.2M/J1.2:2016, Guide to Installation and Maintenance of Resistance Welding Machines

Tiêu chuẩn AWS J1.2 hướng dẫn này cung cấp các hướng dẫn chung về lắp đặt, vận hành và bảo trì các loại thiết bị hàn điện trở phổ biến. Lịch trình bảo trì phòng ngừa chung và các khuyến nghị khắc phục sự cố thiết bị được cung cấp dưới dạng tổng quan về các kỹ thuật đánh giá mối hàn thông thường và các hành động khắc phục đối với các điều kiện hàn thông thường.

Tiêu chuẩn AWS J1.2  có 42 trang, 2 hình.

Mã đặt hàng / Order Code: J1.2

Tiêu chuẩn AWS J1.3/J1.3M:2020, Specification for Materials Used in Resistance Welding Electrodes and Tooling

Tiêu chuẩn AWS J1.3 được xây dựng dựa trên hệ thống phân loại vật liệu được công nhận trên toàn cầu được mô tả trong Bản tin 16 của Hiệp hội các nhà sản xuất máy hàn điện trở (RWMA), Tiêu chuẩn thiết bị hàn điện trở, xuất bản lần cuối vào năm 1996. Tiêu chuẩn này cung cấp thông tin cập nhật và mở rộng hữu ích cho các nhà sản xuất, nhà phân phối vật liệu và điện cực, và người dùng cuối. Tài liệu này mô tả các tài liệu phổ biến để tạo thuận lợi cho việc nhận dạng và giảm thiểu sự khác biệt. Nó không nhằm mục đích giới hạn phạm vi của các sản phẩm hoặc quy trình hàn điện trở trên thị trường.

Tiêu chuẩn AWS J1.3 có 46 trang, 19 bảng.

Mã đặt hàng / Order Code: J1.3

Hướng dẫn bảo trì máy hàn điện trở - RWMA Bulletin #14: Maintenance Manual for Resistance Welding Machines

Tài liệu hướng dẫn vận hành này giải thích việc lắp đặt, bảo trì và vận hành hệ thống điện, khí nén, thủy lực và làm mát của máy hàn điện trở. Bao gồm một phần xử lý sự cố. Hữu ích cho nhân viên bảo trì và người vận hành

Mã đặt hàng / Order Code: RW14

Tiêu chuẩn thiết bị hàn điện trở Tiêu chuẩn RWMA Bulletin #16: Resistance Welding Equipment Standards

Thông tin chi tiết cho thiết bị hàn, bao gồm các tiêu chuẩn về điện, điện cực và hệ thống thủy lực.

Mã đặt hàng / Order Code: RW16

Thông tin về điện cực hàn tham khảo giữa các nhà sản xuất

RWMA Bulletin #34: Manufacturer’s Cross Reference of Standard Resistance Welding Electrode Numbers and Alloys
Một tài liệu tham khảo chéo rộng rãi về các điện cực và hợp kim hàn điện trở tiêu chuẩn được RWMA (hiệp hội nhà sản xuất thiết bị hàn điện trở) công nhận.

Tài liệu này có 23 trang.

Mã đặt hàng / Order Code: RW34

Sổ tay hướng dẫn hàn điện trở -RWMA Resistance Welding Manual, Revised Fourth Edition

Sổ tay cung cấp thông tin về các quy trình hàn, loại và khả năng hàn khác nhau của các vật liệu và thiết bị khác nhau như máy móc, điện cực, đồ gá lắp, đồ đạc, máy biến áp, bộ điều khiển và nguồn điện. Cũng bao gồm kiểm soát và bảo trì.

Sổ tay có 468 trang, 25 chương, 2 phụ lục (có mục lục), 308 hình, 85 bảng. 8-3/4” x 11-1/4”

Mã đặt hàng / Order Code: RWM

Video hướng dẫn hàn điện trở - Introduction to Resistance Welding Video

Video đào tạo toàn diện minh họa kỹ thuật, điều khiển và ứng dụng. Bao gồm hàn điểm, hàn Projection , hàn đường và hàn flash/butt. Giải thích các nguyên tắc cơ bản, các bộ phận và thiết lập máy, điện cực, dụng cụ, bộ điều khiển và máy biến áp. Lý tưởng cho việc sử dụng trong lớp học và hội thảo cũng như để giới thiệu nhân sự của công ty để hàn điện trở.

Tài liệu là đĩa DVD với thời lượng 52 phút.

Mã đặt hàng / Order Code: RWVID

Tiêu chuẩn AWS QC20:2020, Specification for AWS Certification of Resistance Welding Technicians

AWS QC20:2020, Thông số kỹ thuật dành cho Chứng chỉ kỹ thuật viên hàn điện trở AWS có 22 trang

Mã đặt hàng / Order Code: QC20

Để CTWEL có thể hỗ trợ quý khách hàng tốt hơn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Tổng giám đốc: Lê Huy Cẩm (Mr)- Mobile: 0903212070 - Email: camlh@ctwel.com

Phụ trách kỹ thuật: Hoàng Văn Nhuần (Mr)- Mobile:  : 0902556188 - Email: nhuanhv@ctwel.com

Phụ trách kinh doanh: Phạm Thị Phấn (Mrs) - Mobile:: 0984-435-036 - Email: phanpt@ctwel.com

Văn phòng Hồ Chí Minh:

Phạm Chí Công (Mr.) - Mobile :  0917 752 088 - Email: congpc@ctwel.com

Văn phòng tại Mỹ : 

Le Hoang Son (Mr.)- Mobile : +1 682 683 8928 Email: sonle@ctwel.com

Tin liên quan