0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Tiêu chuẩn an toàn công việc hàn

Hàn là một quá trình đặc biệt mà ở đó có các nguy cơ với con người và tài sản như cháy nổ, Điện giật, ngộ độc khí hàn, bỏng... Để dảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong công tác Hàn có thể tham khảo các tiêu chuẩn chuyên ngành về Hàn.

Tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe trong hàn của hiêp hội hàn Mỹ

Tiêu chuẩn ANSI Z49.1:2021, Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes

Tiêu chuẩn ANSI Z49.1:2021 Đề cập đến các biện pháp thực hành an toàn để thực hiện hàn, cắt và các quy trình liên quan trong môi trường hàn, đồng thời giải quyết các trách nhiệm chung về an toàn trong hàn của quản lý,giám sát, giáo viên hàn, công ty vệ sinh công nghiệp và thợ hàn. Thích hợp để cấp cho thợ hàn và quản lý nhằm cung cấp thông tin thiết thực giúp họ thực hiện các chức năng hàn một cách an toàn. Các quy định cụ thể đối với hàn và cắt bằng hồ quang hàn và khí oxyfuel, hàn điện trở, hàn chùm tia điện tử, cắt và hàn chùm tia laze, 

Tiêu chuẩn ANSI Z49.1:2021 cung cấp theem tính năng mới trong phiên bản này – hàn đồng và hàn. Thường áp dụng cho các quy trình hàn khác như hàn hồ quang chìm và các quy trình liên quan. Chứa thông tin hữu ích cho tổ chức giáo giục, giáo viên dạy hàn, chuyên gia vệ sinh công nghiệp, kỹ sư và những nhân viên khác chịu trách nhiệm về an toàn và sức khỏe khi hàn. Các công đoàn, hiệp hội, nhóm thương mại cũng như các cơ quan thực thi – bao gồm AWS, Sheet Metal Workers, OSHA và NIOSH – đã góp phần phát triển bản sửa đổi Z49.1 này.

Tiêu chuẩn ANSI Z49.1:2021 bao gồm 68 trang, 4 hình, 1 bảng, tái bản lần thứ 12.

Download Miễn phí tại đây

Mã đặt hàng bản in / Order Code printing: Z49.1

Tiêu chuẩn AWS D16.1M/D16.1:2018, Specification for Robotic Arc Welding Safety

Tiêu chuẩn AWS D16.1 thiết lập các yêu cầu an toàn liên quan đến thiết kế, chế tạo, bảo trì và vận hành hệ thống robot hàn hồ quang và thiết bị phụ trợ. Nó cũng giúp xác định và giảm thiểu các mối nguy hiểm liên quan đến việc bảo trì, vận hành, tích hợp và thiết lập hệ thống robot hàn hồ quang. Tiêu chuẩn AWS D16.1 được đóng quyển với 33 trang.

Mã đặt hàng / Order Code: D16.1

Tiêu chuẩn AWS D16.3M/D16.3:2017, Risk Assessment Guide for Robotic Arc Welding

Tiêu chuẩn AWS D16.3 cung cấp các khuyến nghị và hướng dẫn để áp dụng an toàn hệ thống hàn hồ quang robot. Tiêu chuẩn AWS D16.3 36 trang, 1 hình, 4 bảng

Mã đặt hàng / Order Code: D16.3

Tiêu chuẩn AWS F1.1M:2018, Methods for Sampling Fumes and Gases Generated by Welding and Allied Processes

Tiêu chuẩn AWS F1.1M:2018 này hỗ trợ người đọc về kỹ thuật thích hợp để lấy mẫu khói và khí hàn tại nơi làm việc. Nhấn mạnh vào việc định vị thiết bị lấy mẫu và hiệu chuẩn thiết bị.

Mã đặt hàng / Order Code: F1.1

Tiêu chuẩn AWS F1.2:2013, Laboratory Method for Measuring Fume Generation Rates and Total Fume Emission of Welding and Allied Processes

Tiêu chuẩn AWS F1.2 phác thảo phương pháp trong phòng thí nghiệm để xác định tốc độ tạo khói và tổng lượng phát thải khói, sử dụng buồng thử nghiệm để thu thập các mẫu khói đại diện trong các điều kiện được kiểm soát cẩn thận. Cho phép sử dụng phương tiện thay thế nếu được chứng minh là tương đương với tấm sợi thủy tinh.

Mã đặt hàng / Order Code: F1.2

Tiêu chuẩn AWS F1.3:2006, A Sampling Strategy Guide for Evaluating Contaminants in the Welding Environment

Tiêu chuẩn AWS F1.3 đưa ra lời khuyên về các chất gây ô nhiễm có thể có trong môi trường hàn và trình bày chiến lược thu thập các mẫu hợp lệ từ vùng thở của thợ hàn. Khuyến nghị phân tích khói cho các nguyên tố khác nhau có trong thông số kỹ thuật kim loại phụ của AWS được trình bày trong bảng

Mã đặt hàng / Order Code: F1.3

Tiêu chuẩn AWS F1.6:2017, Guide for Estimating Welding Emissions for EPA and Ventilation Permit Reporting

Tiêu chuẩn AWS F1.6 này hỗ trợ các công ty ước tính lượng khí thải từ quá trình hàn nhằm mục đích báo cáo EPA bằng cách chọn phương pháp áp dụng đơn giản nhất và làm theo các bước của nó. Bao gồm các ví dụ về tính toán cụ thể trong tiêu chuẩn.

Mã đặt hàng / Order Code: F1.6

Biểu đồ F2.2:2001 (R2019), Lens Shade Selector

Dạng biểu đồ 11” x 17” (Tái xác nhận năm 2010)

Mã đặt hàng / Order Code: F2.2

Tiêu chuẩn AWS F2.3M:2011 (R2019), Specification for Use and Performance of Transparent Welding Curtains and Screens

Tiêu chuẩn AWS F2.3M nêu các phương pháp hợp lý và đầy đủ để thử nghiệm, lựa chọn và sử dụng màn và màn hàn trong suốt. Bao gồm một phụ lục về đo độ truyền quang phổ.

Tiêu chuẩn AWS F2.3M bao gồm 24 trang, 3 bảng.

Tiêu chuẩn AWS F3.2M/F3.2:2018, Ventilation Guide for Weld Fume

Tiêu chuẩn AWS F3.2M/F3.2 này giới thiệu cho người đọc các loại hệ thống thông gió khác nhau, bao gồm cả hệ thống cấp và xả chung và xả cục bộ, để kiểm soát khói hàn. Nó chứa hoặc đề cập đến thông tin về các chất gây ô nhiễm không khí có trong khói hàn, nguyên tắc thiết kế và lựa chọn hệ thống cũng như các bản vẽ minh họa kỹ thuật thông gió.

Tiêu chuẩn AWS F3.2M/F3.2 có 42 trang.

Mã đặt hàng / Order Code: F3.2

Tiêu chuẩn AWS F4.1:2017, Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding, Cutting, and Allied Processes

Tiêu chuẩn AWS F4.1 cung cấp cho người đọc các biện pháp an toàn cần thiết phải tuân thủ khi làm sạch và chuẩn bị các thùng chứa và đường ống để hàn hoặc cắt. Nó mô tả các phương pháp làm sạch khác nhau, bao gồm nước, hơi nước, hóa chất nóng và cơ học, cũng như các kỹ thuật được sử dụng để chuẩn bị chúng một cách thích hợp, chẳng hạn như làm trơ.

Tiêu chuẩn AWS F4.1 có 20 trang

Mã đặt hàng / Order Code: F4.1

Tiêu chuẩn AWS F4.2:2020, Safety Guidelines for Proper Selection of Welding Cables

Mã đặt hàng / Order Code: F4.2

Effects of Welding on Health - Tác dụng của hàn đối với sức khỏe

Đánh giá của các tài liệu y khoa trên toàn thế giới về ảnh hưởng sức khỏe tiềm ẩn của các mối nguy vật lý và hóa học liên quan đến hàn. Mỗi tập tóm tắt các nghiên cứu về phơi nhiễm nghề nghiệp, thông tin về ảnh hưởng của hàn đối với sức khỏe con người và ảnh hưởng của hàn đối với động vật thí nghiệm và nuôi cấy tế bào trong một khoảng thời gian cụ thể. Cung cấp cho các chuyên gia vệ sinh công nghiệp, an toàn và y tế nền tảng và kiến ​​thức cần thiết để triển khai các thiết bị bảo vệ và biện pháp kiểm soát kỹ thuật hiệu quả cũng như ứng phó với các tình huống phơi nhiễm đặc biệt. Được biên soạn cho Ủy ban An toàn và Sức khỏe AWS

Mã đặt hàng / Order Code: EWH-14

Mã đặt hàng / Order Code: EWH-I Effects of Welding on Health, Index—I through XIV Tác dụng của hàn đối với sức khỏe từ phần 1 đến 14

Mã đặt hàng / Order Code: EWH-ALL Effects of Welding on Health, Vol. I through XIV plus Index Tác dụng của hàn đối với sức khỏe từ phần 1 đến 14 và chỉ dẫn.

Fumes and Gases in the Welding Environment- Khói và khí trong môi trường hàn

Tóm tắt năm nghiên cứu thực nghiệm và một số khảo sát tài liệu (được thực hiện bởi Viện Battelle Memorial-Phòng thí nghiệm Columbus cho Hiệp hội hàn Hoa Kỳ) để đánh giá mức độ thông gió có thể kiểm soát sự tiếp xúc của thợ hàn với các khói và khí này và để điều tra bản chất của các loại khí khác nhau. Khói và khí sinh ra trong hàn hồ quang, hàn đồng bằng kim loại phụ gốc bạc, phun nhiệt và cắt khí oxyfuel.

Tài liệu này có 244 trang, 82 hình, 99 bảng.

Mã đặt hàng / Order Code: FUMES AND GASES

Welding Zinc-Coated Steels- Hàn thép mạ kẽm.

Kết quả của chương trình làm việc kéo dài 4 năm từ năm 1972 do Tổ chức Nghiên cứu Kẽm Chì Quốc tế tài trợ, cung cấp các quy trình và thực hành an toàn.

Tài liệu này bao gồm 131 trang

Mã đặt hàng / Order Code: WZC

Safety in Welding - An toàn trong hàn

Tổng quan toàn diện về các mối nguy hiểm khi hàn, thiết bị an toàn, hệ thống thông gió, hàn trong không gian hạn chế cũng như các biện pháp phòng ngừa và thông số kỹ thuật an toàn ở định dạng dễ tiếp cận và hấp dẫn.

Thời gian hướng dẫn 2 tiếng

Học miễn phí tại đây

Để CTWEL có thể hỗ trợ quý khách hàng tốt hơn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Tổng giám đốc: Lê Huy Cẩm (Mr)- Mobile: 0903212070 - Email: camlh@ctwel.com

Phụ trách kỹ thuật: Hoàng Văn Nhuần (Mr)- Mobile:  : 0902556188 - Email: nhuanhv@ctwel.com

Phụ trách kinh doanh: Phạm Thị Phấn (Mrs) - Mobile:: 0984-435-036 - Email: phanpt@ctwel.com

Văn phòng Hồ Chí Minh:

Phạm Chí Công (Mr.) - Mobile :  0917 752 088 - Email: congpc@ctwel.com

Văn phòng tại Mỹ : 

Le Hoang Son (Mr.)- Mobile : +1 682 683 8928 Email: sonle@ctwel.com

Tin liên quan